To nye medlemmer i Kalundborg Symbiose

Fra 20. marts 2020.

Kalundborg Symbiose har på sit seneste bestyrelsesmøde optaget to nye medlemmer i foreningen, som nu tæller ikke mindre end elleve virksomheder, såvel private som offentlige. Udvidelsen er helt i tråd med foreningens strategi om at være verdens førende industrielle symbiose, bl.a. ved at udvikle og forankre symbiose tankegangen lokalt.

”Jo flere partnere, jo flere potentielle strømme findes der i Symbiosen. Vi er glade for at byde to nye virksomheder med ind i samarbejdet om bæredygtig produktion. De to nye medlemmer indgår allerede i flere forskellige sammenhænge. Så det er helt naturligt, at de bliver rigtige medlemmer af partnerskabet”, udtaler Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiosen.

De nye partnere

Og hvem er de så, de nye medlemmer?

Kalundborg Bioenergi er optaget som fuldgyldigt medlem af foreningen, således at de får plads i bestyrelsen. Kalundborg Bioenergi udnytter biogas- og gødningspotentialet i rest-biomasse fra Novozymes (Novogro) og Novo Nordisk (gærfløde) på deres biogasanlæg. På biogasanlægget produceres biogas, der efterfølgende opgraderes til naturgaskvalitet, så bl.a. CO2 og svovlbrinte fjernes fra produktet. Naturgassen sendes til lokale virksomheder som Gyproc Saint-Gobain og Equinor og videre ud til forbrugerne gennem naturgasnettet. Svovlbrintefraktionen opsamles og bruges i produktion af gødning, som blandt andet benyttes på lokale landmænds marker. Kalundborg Bioenergi ejes af danske Bigadan.

”Vi er stolte af, at Kalundborg Bioenergi nu bliver et fuldgyldigt medlem af Symbiosen, som vi mener er et af de stærkeste offentlig-private samarbejder i Danmark. Vi er allerede i dag et vigtigt led i Symbiosens cirkulære proces med fokus på genanvendelse af ressourcer. Det vil vi se frem til at fortsætte med at være. Jeg er sikker på, at vi kan bidrage positivt som medlem, og vi glæder os til at udbygge og styrke Symbiosen sammen med de stærke medlemsvirksomheder, Kalundborg Kommune og Symbiosens sekretariat,” siger Erik Lundsgaard, direktør for Kalundborg Bioenergi, og han fortsætter:

”Kalundborg Bioenergi er en central spiller i Symbiosen, der er med til at binde mange virksomheder og Kalundborg Kommune sammen. Hvis vi virkelig vil gøre en forskel og skabe en bæredygtig grøn omstilling, så er partnerskaber som Symbiosen vejen at gå. Vi er glade for, at vi med vores CO2-neutrale biogasproduktion kan tilføje en ekstra dimension til partnerskabet.”

Unibio er optaget som associeret medlem af foreningen. Det er en ny model, som giver mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet i netværket, samtidig med at man bidrager med nye strømme. Unibio har siden 2017 haft demonstrationsfaciliteter i Kalundborg og producerer p.t. primært protein til dyrefoder ved brug af en patenteret gæringsreaktor. Produktet er et bæredygtigt alternativ til traditionelle proteinkilder som fx sojakoncentrat og fiskemel. Virksomheden forventer at udvide faciliteterne i Kalundborg, idet der arbejdes på udvikling af protein til menneskeføde. Unibio aftager biogas fra Kalundborg Bioenergi, hvilket tilføjer en ny strøm til det eksisterende økosystem i Kalundborg Symbiose.

”Vi producerer energi ud af et restprodukt – og det er jo symbiose i sig selv, da det er win-win for både økonomien og miljøet. Vi aftager en reststrøm fra Symbiose-virksomheder, vi afsætter til symbiose-virksomheder, og vi laver endda symbiose ud af vores egen restfraktion. Så det er oplagt for os at blive en del af netværk og være med til at sætte retning for nye initiativer. Vi glæder os rigtigt meget til samarbejdet”, udtaler teknisk direktør Jess Dragheim.

”Vi kan se mange nye muligheder for samarbejde i Symbiosen. For eksempel kunne damp fra Asnæsværket og restprodukter fra vandrensning fra Forsyningen potentielt indgå i vores proces. Vi kan på den anden side bidrage til Symbiosen med vores viden om at drive pilotanlæg og vores tætte tilknytning til universiteterne, ligesom vi er meget glade for de lokale uddannelsessamarbejder for eksempel med Absalon. Unibio passer bare rigtigt godt ind i Symbiosen, udtaler Jess Dragheim.

Kalundborg Bioenergi
Unibio