Danmarks største varmepumpe og royalt besøg i Symbiosen

danmarks største varmepumpeDanmarks største varmepumpe og royalt besøg

Så er det i dag, at hendes Majestæt Donningen besøger Kalundborg og skal høre om Symbiosen. Læs hele det oplæg hun vil blive præsenteret for.

I samme ombæring vil hendes Majestæt indvie den nye store (Danmarks største) varmepumpe hos Kalundborg Forsyning.

Visionær varmeudvikling

Varmepumpen er helt speciel, fordi den udnytter det 20-25 grader varme spildevand fra industrierne Novo Nordisk og Novozymes. Varmepumpeanlægget vil kunne dække 30 % af byens fjervarmebehov. Varmen i spildevandet udnyttes faktisk tre gange. Første gang på virksomhederne selv, hvor det organiske indhold udnyttes til at producere biogas, anden gang på renseanlægget, hvor det varme vand gør, at de biologiske processer ”løber hurtigere”, så der kan behandles mere end dobbelt så meget spildevand som ellers, og tredje gang i varmepumpen, hvor restvarmen udnyttes inden udledning af det rensede spildevand.

Læs meget mere om varmepumpen.