Pressemeddelelse: Kalundborg Symbiosens Strategi

Verdens bedste symbiose til cirkulær produktion

Kalundborg Symbiose vil være verdens bedste til cirkulær produktion. Ni af landets førende virksomheder står bag symbiosen, og nye tal har netop vist deres pointe: bidraget til Danmarks BNP fra virksomheder i Kalundborg er støt stigende og fremgangen er markant kraftigere end landsgennemsnittet.

“Det kan betale sig at producere i Kalundborg. En af grundstenene er den industrielle symbiose, og den skal vi konstant udvikle”, siger produktionsdirektør hos Novo Nordisk Kalundborg, Michael Hallgren. Han er formand for Kalundborg Symbiose.

Symbiosen er et samarbejde mellem virksomhederne, som deler og genanvender ressourcer på måder, der skaber værdi for den enkelte virksomhed og for fællesskabet i symbiosen. En reststrøm fra en virksomhed bliver til en råvare på en anden.

“Det er vores mål, at vi frem til 2025 skal have ti nye projekter i symbiosen”, siger Michael Hallgren.

Massive investeringer i nye anlæg

Kalundborg Symbiose står bag massive investeringer i grøn omstilling af energiforsyningen. DONG Energy og Bigadan investerer i et nyt biogasanlæg til et trecifret millionbeløb. Anlægget skal omdanne slam fra industriproduktionen hos Novo Nordisk og Novozymes til energi. På samme måde har Kalundborg Forsyning investeret 65 millioner kr. i en ny varmepumpe til udnyttelse af restvarme i spildevand. “Varmen fra industriens spildevand bliver en del af byens fjernvarmeløsning. Varmepumper er den ny tids teknologi, fordi de kan spille sammen med vedvarende energikilder som sol og vind”, udtaler direktør for Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller.

Næste skridt er en 1,2 milliard kr. investering i en omstilling af Asnæsværket fra kul til træflis.

“Investeringerne betyder, at vi fra 2019 har en totalt grøn energiforsyning til Kalundborg Symbiose. Det er i den grad med til at gøre erhvervsklimaet i Kalundborg attraktivt for alle dem, der ønsker en grøn industriprofil”, siger Niels Christian Kjær, direktør for DONG Energy.

Væksten større end i resten af Danmark

Vækstforum Sjællands seneste rapport om lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i Kalundborg har netop vist, at den såkaldte værdiskabelse hos virksomhederne i Kalundborg ligger langt over landsgennemsnittet. Værdiskabelsen er steget med 32% fra 2011-2015, men væksten for landet som helhed har været knap 4% i samme periode. Væksten skyldes primært en kraftig økonomisk fremgang i industribranchen drevet frem af eksporten fra de store virksomheder. Eller som direktør i Kalundborg Kommune Michel van der Linden udtrykker det: “Når det går godt for virksomhederne i Kalundborg, har det betydning for hele den danske økonomi”.

Og det gør en forskel for de enkelte virksomheder at være del af et vækstcenter:

“Vi har samarbejdet i Symbiosen siden 1961. Eksempelvis giver udveksling af vand og damp bedre ressourceudnyttelse og lavere energiforbrug”, pointerer direktør for Statoil Refining Denmark Jofrid Klokkehaug.

Stærkt samarbejde

“Vi har mere end nogensinde før brug for Kalundborg Symbiosen. Foreningen sikrer, at vi som virksomheder kender hinandens ressourcer rigtig godt, og vi søger altid efter nye medlemmer, som kan give flere muligheder og ny inspiration til samarbejdet om reststrømme mellem vores virksomheder”, siger Jes Tobiasen, Novozymes.

AVISTA OIL, som genraffinerer indsamlet spildolie, er således optaget som nyt medlem i Kalundborg Symbiosen. “Vi har faktisk allerede haft glæde af netværket i forbindelse med genplacering af vores gode medarbejdere efter branden i sommer”, siger direktør Leon Sloth Skovbo.

Det sidste år har direktør i projekt Biopro Jesper Bryde-Jacobsen deltaget i bestyrelsesmøderne for at give ny inspiration og koble projektets nystartede virksomheder til de stærke partnere i Symbiosen.

Kalundborg Symbiose samarbejder også om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, forbedre infrastrukturen til Kalundborg og har et stort engagement i den ny-etablerede diplomingeniøruddannelse i Kalundborg. “I virkeligheden er det offentligt-privat samarbejde, når det er allerbedst”, påpeger direktør i KaraNoveren Trine Lindegaard Holmberg.

Fakta Kalundborg Symbiose

I mere end 50 år har offentlige og private virksomheder i Kalundborg arbejdet sammen om at få mere ud af ressourcerne. Det hele startede med overfladevand fra Tissø til det nyopførte olieraffinaderi, men senere spredte idéen sig til at omfatte både spildevand, energi og restprodukter. “Gipsen, som er et restprodukt fra Asnæsværket, går direkte ind i vores produktion, og gavner både økonomien og miljøet. Et godt eksempel på win-win”, udtaler direktør for Gyproc Saint Gobain Mogens Nielsen.

Kalundborg Symbiose er en privat forening og har pt. ni medlemmer: Novo Nordisk, Novozymes, Statoil Refining Denmark, Gyproc Saint Gobain, AVISTA OIL, KaraNoveren, DONG Energy, Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune. Michael Hallgren, produktionsdirektør på Novo Nordisk Kalundborg, har været formand siden 2015.

Se hele Kalundborg Symbioses økosystem på hjemmesiden.

Kontaktpersoner: Sekretariatschef Lisbeth Randers, lisbeth.randers@kalundborg.dk, telefon 51602635.