Forening

Foreningen Kalundborg Symbiose

Formål:

Kalundborg Symbiose har til formål at bidrage til at højne miljøbevidstheden ud fra følgende tredobbelte bundlinje:

  • Bedre økonomi
  • Bedre miljø/klima gennem bedre udnyttelse af ressourcer (energi, vand og råvarer).
  • Branding 

Parametrene skal sammen bidrage til øget effektivitet, udvikling og formidling af genanvendelse af spild- og affaldsstrømme på tværs af virksomhederne, til gavn for erhvervsliv og samfund.

Kalundborg Symbiose ledes af en generalforsamling, bestyrelse og en af bestyrelsen ansat chef.

Som medlemmer kan optages:

  • Virksomheder med produktion af spild- og affaldsstrømme med potentiale for effektiv udnyttelse som potentiel ressource for andre virksomheder.
  • Virksomhedens geografiske placering er ikke nødvendigvis afgørende for optagelse i Kalundborg Symbiose dog skal virksomheder, som ønsker optagelse indgå i samarbejde eller vil indgå i samarbejde med de deltagende virksomheder i Kalundborg Symbiose.

citat_ikon

”Vi tjener mange penge på det”

Niels Christian Kjær, DONG Energy, direktør for Asnæsværket om deres indvolvering i symbiosen.

FAKTA


Antal forbindelser

Antal affaldsstrømme udvekslet gennem tiden.

citat_ikon

Genanvendelsesaktiviteterne har øget beskæftigelsesmulighederne i området og er med til at skabe rammerne for grøn vækst i Kalundborg.

Michel van der Linden, direktør for Teknik, Udvikling og Kultur, Kalundborg kommune.

citat_ikon


Symbiosen er med til at gøre Kalundborg raffinaderiet yderst energieffektivt...

Jofrid Klokkehaug, direktør, Statoil Kalundborg