System

Et økosystem af cirkulær økonomi.

 

Industriel Symbiose Kalundborg

 

Kalundborg Symbiosis kan måske bedst beskrives som et industrielt økosystem; her bliver én virksomheds spildstrøm eller biprodukt til en ressource i en anden virksomhed. Det sker i en lukket cyklus, der er til gavn for begge parter. Konkret sker udvekslingen enten direkte gennem rørledninger eller via transport på lastbiler. En industriel symbiose er således et lokalt samarbejde, hvor virksomheder udveksler ressourcer og spildstrømme til både gensidig økonomisk fordel og til gavn for miljøet.

Kalundborg Symbiosis har i sin over 40-årige levetid været under løbende udvikling. I dag udveksles mere end 30 ressourcestrømme mellem de involverede virksomheder. Gennem dette samarbejde styrkes virksomhedernes konkurrenceevne og produktionen bliver grønnere, idet mængden af spild og restfraktioner begrænses og fordi forbruget af nye ressourcer mindskes. Desuden opnås der ved samproduktion af el, varme og procesdamp en højere virkningsgrad, og dermed spares tillige betydelige mængder energi og dermed CO2.

Systemer gør det muligt, mennesker får det til at ske
Kalundborg Symbiosis er en idé om, at man gennem samarbejde kan finde fælles løsninger på konkrete problemer. Samarbejdsviljen har ledt til et ganske unikt system hvor ressourcer tilvejebringes og spildstrømme deles og udnyttes til glæde og gavn for både miljøet og økonomien. Men det vigtigste element i udviklingen af Kalundborg Symbiosis har været sund kommunikation og et godt samarbejde imellem virksomhederne. Symbiosen er opstået – og udvikler sig fortsat - på baggrund af menneskelige relationer og frugtbart samarbejde mellem de ansatte i Kalundborg Symbiosis' medlemsvirksomheder.

Et udpluk af de vigtigste erfaringer vi har gjort os i de forløbne årtier, kan læses til højre.

Kalundborg Symbiosis er verdens første fungerende industrielle symbiose
Kalundborg Symbiosis har siden sin start for mere end fire årtier siden været under konstant udvikling. Over 30 ressourcestrømme udveksles mellem de involverede virksomheder, og en mængde forskellige og biprodukter og spildstrømme, såsom vand, damp og slam, deles hver dag. Billedet nedenfor viser Kalundborg Symbiosis' aktører og deres indbyrdes ressourcestrømme.

I PARTNERSKAB MED

 

Erfaringer


I en succesfuld symbiose...
...passer medlemmer sammen, men kan
være forskellige.
 
...fokuserer medlemmerne på store,
vedblivende affaldsstrømme.
 
...er hvert eneste projekt
økonomisk dueligt.
 
...er der kort fysisk afstand mellem
medlemmerne.
 
...er der kort mental afstand mellem
medlemmerne.