En af verdens vigtigste industrielle symbioser

Den franske avis La Croix besøgte Kalundborg Symbiosen i uge 11, og har i den forbindelse skrevet en rigtig fin artikel med overskriften Havnebyen Kalundborg er hjemsted for en af verdens vigtigste industrielle symbioser: En virksomheds rest er en andens ressource.

Artiklen fortæller uddybende om symbiosens historie, opbygningen af systemerne og hvordan de forskellige reststrømme udnyttes hos medlemmerne med et par enkelte eksempler.

Det bliver fremhævet at Kalundborg i over 30 år har været hjemsted for en af verdens-referencerne inden for industriel økologi, og med referencer til Ellen McArthur nævnes det at Kalundborg Symbiosen sparer 3 millioner kubikmeter vand om året.

Ved industriel økologi er tankegangen mere rettet imod produktion med størst mulig hensynstagen til miljøet, og den franske professor i økonomi, Nieddu Martino, forholder sig derfor også kritisk til udfordringerne i Kalundborg Symbiosen. Den økonomiske gevinst i industrielle symbioser, gør at der stadig produceres mere og udledes store mængder drivhusgasser, og at man derfor ikke kan sætte lighedstegn imellem cirkulær økonomi og industriel økologi.

Men som Søren Carlsen fra Novozymes udtaler: ” Symbiosen ville ikke være til stede, hvis den var baseret på en filantropisk tilgang”.

Overordnet set er artiklen rigtig god omtale af Kalundborg Symbiosen.

Læs hele den franske artikel.