Forening

Foreningen Kalundborg Symbiose

Formål:

Kalundborg Symbiose har til formål at bidrage til at højne miljøbevidstheden ud fra følgende tredobbelte bundlinje:

  • Bedre økonomi
  • Bedre miljø/klima gennem bedre udnyttelse af ressourcer (energi, vand og råvarer).
  • Branding 

Parametrene skal sammen bidrage til øget effektivitet, udvikling og formidling af genanvendelse af spild- og affaldsstrømme på tværs af virksomhederne, til gavn for erhvervsliv og samfund.

Kalundborg Symbiose ledes af en generalforsamling, bestyrelse og en af bestyrelsen ansat chef.

Som medlemmer kan optages:

  • Virksomheder med produktion af spild- og affaldsstrømme med potentiale for effektiv udnyttelse som potentiel ressource for andre virksomheder.
  • Virksomhedens geografiske placering er ikke nødvendigvis afgørende for optagelse i Kalundborg Symbiose dog skal virksomheder, som ønsker optagelse indgå i samarbejde eller vil indgå i samarbejde med de deltagende virksomheder i Kalundborg Symbiose.

citat_ikon

”We make a lot of money on this”

Niels Christian Kjær
, DONG Energy, director of the Asnæs Plant about their involvement in the symbiosis.

FACTS


Antal forbindelser

Number of waste streams exchanged over time.

citat_ikon

These reuse activities have increased employment opportunities in the area, and have helped to create a framework for green growth in the Kalundborg Municipality.

Michel van der Linden, Head of Technology, Development and Culture, Kalundborg Municipality.

citat_ikon

The Symbiosis helps to make the Kalundborg refinery exceedingly energy-efficient.

Jofrid Klokkehaug, CEO, Statoil Kalundborg