Energibesparelser i fjernvarmenettet holder fjernvarmepriserne nede.

En ny ”shunt” på fjernvarmenettet skal udnytte det varme fjernvarmevand, der sendes retur fra Novo Nordisk og Novozymes. Projektet om denne nye shunt er blevet til som et led i Kalundborg Symbioses strategi om at udvikle 10 nye projekter inden for cirkulær produktion frem mod 2025.

Novo Nordisk og Novozymes bruger fjernvarme til forskellige processer. Når det opvarmede fjernvarmevand sendes retur til Kalundborg forsyning i fjernvarmenettet, har det fortsat en forholdsvis høj temperatur og indeholder dermed stadig varme, der kan anvendes af andre kunder.

Novo Nordisk, Novozymes og Kalundborg Forsyning er derfor gået sammen om at etablere en såkaldt shunt i fjernvarmenettet i Kalundborg, som vil gøre det muligt for Kalundborg Forsyning at udnytte de relative høje temperaturer i fjernvarmevandet, som sendes retur fra Novo Nordisk og Novozymes. Med den nye shunt vil det varme returvand ledes direkte ind i fjernvarmenettet, og vil derfra blive til energi hos byens fjernvarmekunder.

”Ved at indsætte en shunt, en temperaturstyret ventil, som blander koldt og varmt vand til en ønsket temperatur, kan vi udnytte de høje temperaturer, der kommer fra Novo Nordisk og Novozymes til gavn for fjernvarmekunderne i byen. Herved opnår vi en energibesparelse i vores fjernvarmenet, som bidrager til at holde fjernvarmeprisen på sit nuværende niveau”, fortæller Laura Hurni Jensen, teamleder ved Kalundborg Forsyning.

Laura Hurni Jensen forklarer, at der er endnu en fordel ved projektet, nemlig at det øger udbyttet af konverteringen af Asnæsværket fra kul til biomasse: ”Den nye shunt giver os mulighed for at bruge returvandet til at køle røggassen fra Asnæsværket ned, og herved udnyttes varmen fra røggassen i fjernvarmeproduktionen. Jo koldere returvand, jo mere kan røggassen køles, og des mere af spildvarmen i røggassen kan dermed blive til fjernvarme.”

For Kalundborg Forsyning og Ørsted giver det samlet set en besparelse på flere millioner, hvilket gør at investeringen er tilbagebetalt på få år – og så er det til stor gavn for byens fjernvarmekunder.