Konference
"Global leadersip within circular economy"

I 50 år har Kalundborg Symbiose været et cirkulært forbillede for hele verden. I Kalundborg Symbiose samarbejder byens største industrivirksomheder på tværs af sektorer og deler deres overskud af energi, vand og materialer med hinanden, så én virksomheds overskudsprodukt kan give værdi i en anden. Offentlige og private virksomheder er fysisk forbundet med hinanden i Symbiosen og skaber tilsammen overskud – både den slags, vi måler på bundlinjen, men også det, der kommer af bedre udnyttelse af ressourcer.  

Produktionsvirksomheder globalt kan lære en hel del af den cirkulære model, der er skabt i et lille hjørne af Danmark, og i dag er Kalundborg Symbiose kendt i hele verden og med til at markedsføre Danmark som et grønt foregangsland. Desuden kan Symbiosen som et lokalt partnerskab med fokus på effektiv ressourceudnyttelse bidrage til at nå regeringens ambitiøse reduktionsmål om 70% mindre CO2-udledning inden 2030.  

Vi inviterer derfor i oktober verden til Kalundborg og gør status over de positive forandringer, som Symbiosen har bidraget til. Desuden vil vi drøfte alle de nye cirkulære initiativer, der til stadighed udvikler partnerskabet. 

Tilmelding

Tilmeld dig ved at udfylde formularen.