Ny case om Kalundborg Symbiosen hos Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation har siden 2010 arbejdet for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Siden dengang har organisationen indtaget en plads som en global frontløber, der har sat den cirkulære økonomi på dagsordenen hos virksomheder, politikere og universiteter.

Som en del af organisationens samling af innovative eksempler, stræber Kalundborg Symbiosen mod at inspirere andre til at accelerere den grønne omstilling og fremme en cirkulær tilgang til produktion.

Se casen om Kalundborg SymbiosenEllen MacArthurs hjemmeside.