Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed

Symbiose Netværk Danmark er et nationalt netværk for offentlige og private organisationer, videninstitutioner, NGO’er, foreninger og netværk, der er aktive inden for bæredygtig udvikling, grøn omstilling og industriel symbiose.

Kalundborg Symbiose indgår rammeaftale om socialøkonomi

Den nye rammeaftale skal danne fundamentet for symbiosevirksomhedernes bidrag til en styrket udvikling af det socialøkonomiske område i Kalundborg.

Et nyt medlem i Kalundborg Symbiose

Chr. Hansen er indtrådt som et nyt medlem i Kalundborg Symbiose, helt i tråd med foreningens strategi om at udvide og styrke partnerskabet. Kalundborg Symbiose tæller nu ikke mindre end tolv virksomheder, såvel private som offentlige, som alle er optaget af i fællesskab at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Kalundborg Symbiose er på ”Apolitical’s 100 Breakthrough Climate Policy list”

Kalundborg Symbiose er medtaget på Apoliticals liste over de 100 mest effektive klimaindsatser fra hele verden. Denne liste indeholder de klimaindsatser, der har vist et potentiale for skalerbarhed og effektive ændringer, samt fremhæver de virkelige mennesker bag dem. Kalundborg Symbiose blev valgt som et eksempel på en effektfuld klimaindsats, der...

Frugtbart samarbejde

I begyndelsen af december deltog vores interne arbejdsgruppe i en online event, hvor to grupper af masterstuderende fra henholdsvis Copenhagen Business School og Rotman University of Toronto præsenterede deres forslag til en mere bæredygtig og opdateret kommunikationsstrategi for Kalundborg Symbiose. Denne event var en afsluttende fase af deres ”Kalundborg Symbiose”...

Nyt projekt i Symbiosen

Med konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse er der opstået en ny reststrøm, nemlig det vand der frigives, når der fyres med flis i ASV6. Asnæsværket kan ikke selv anvende de ca. 65 millioner liter røgkondensat, men det kan de hos nabovirksomheden, Equinor Refining Denmark. Når kondensatet er blevet...

Grøn damp på Symbiosen

Asnæsværket har altid spillet en vigtig rolle for Kalundborg Symbiose: Ved at udnytte overskydende kapacitet blev der i 1980´erne etableret fælles dampforsyning, og de grønne rør løber den dag i dag som et synligt bevis på samarbejde og innovation. I dag leverer Asnæsværkets nye flisfyrede kraftværksblok, Asnæs 6, grøn fjernvarme...

Kalundborg Bioenergi og Kalundborg Symbiose i TV2 Øst

Mads Gudiksen laver en række spændende virksomhedsportrætter på TV2Øst i temarækken om "Tæt på Grøn Omstilling". I går, den 23. marts, handlede det om Kalundborg Bioenergi Bigadan A/S, som er en del af Kalundborg Symbiose. Til sidst i indslaget fortæller Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiose, om det unikke samarbejde....

To nye medlemmer i Kalundborg Symbiose

Kalundborg Symbiose har på sit seneste bestyrelsesmøde optaget to nye medlemmer i foreningen, som nu tæller ikke mindre end elleve virksomheder, såvel private som offentlige. Udvidelsen er helt i tråd med foreningens strategi…

Besøg fra National Geographics

Se her, hvad der kom ud besøget fra National Geographic, hvor Robert Kunzig udover at besøge virksomhederne også deltog i et bestyrelsesmøde…

Få opskriften på den tredobbelte bundlinje!

Event på Folkemødet på Bornholm 2019: Kom og lær hvordan industrien, kommunen og affaldsselskabet i Kalundborg får mest muligt ud af ressourcerne. I partnerskabet Kalundborg Symbiose bidrager virksomhederne til hinandens bundlinjer, ikke bare økonomisk, men også…

I Danmark finder man den grønne, rentable model i Kalundborg

Spark News havde arrangeret en tur til DK den 21. marts 2019, hvor deltagerne havde mulighed for at komme tæt på virkelighedens bæredygtige løsninger, både i forhold til produktion og genanvendelse. Repræsentanter fra Lagardère, L’Oreal og GreenFlex besøgte Novozymes og Kalundborg Symbiose sammen med journalist Mathilde Golla fra Le Figaro…

Besøg af schweizisk energi- og miljøminister

I går, den 25. marts, havde vi æren af besøget fra Minister Simonette Sommaruga – Leder af forbundsministeriet for Miljø, Transport, Energi og Kommunikation i Schweiz. 

Ministeren og hendes delegation blev godt taget imod på Ørsted…

Kalundborg Symbiosen i nyhederne på SVT1

Fredag den 22. fik Kalundborg Symbiosen endnu engang god og positiv omtale i Sverige – denne gang i et indslag fra Sveriges største nyhedsprogram, Rapport på SVT1.

I indslaget er der er fokus på det gode samarbejde virksomhederne imellem…

Biotekmesterskab med Symbiose

Virksomheder fra Kalundborg Symbiose deltog på messen, hvor 450 elever dystede på viden om bioteknologi. Elever fra Stenhus Gymnasium og HF vandt konkurrencen med et forslag til avanceret rensning af spildevand for mikroplast, en konkret løsning…

Kalundborg Symbiose – Best practise eksempel for svenske industrier og kommuner

Kalundborg Symbiose har haft besøg af videnskabsjournalist Björn Gunér fra Svensk Radio i forlængelse af prisuddelingen af Win Win prisen. Det er der kommet en spændende reportage ud af, som man kan høre på programmet ”Klotet”. Her fortæller bl.a. Jes Tobiasen (billede) fra Novozymes om hvordan restprodukter fra enzymproduktionen indgår…

Indvielse af 1.375 m2 nyt overfladevandværk

I går, den 20. december 2018, blev det nye overfladevandværk hos Kalundborg Forsyning indviet med rager, bobler og rundvisning.
Som de første i verden…

Kalundborg vinder SCAHSA-prisen

Den 30. Oktober blev Kalundborg Symbiose tilddelt Sustainable Cities and Human Settlements Award (SCAHSA) I kategorien “Global Green Park”. Prisen blev overrakt til Kalundborg Symbiose i forbindelse med…

Overrækkelse af Win Win Gothenburg Sustainability Award

Onsdag den 24. oktober modtog Kalundborg Symbiose den prestigefyldte bæredygtighedspris Win Win Gothenburg Sustainability Award. Prisen blev overrakt af Göteborgs borgmester Ann-Sofie Hermansson…

“Kalundborg Symbiose – et partnerskab, der skaber bæredygtig vækst”

Regeringens P4G Copenhagen Summit sluttede lørdag den 20. oktober med et ambitiøst program i DRs Koncertsal, hvor statsledere fra de fem involverede lande satte retning for arbejdet med…

Besøg af den sydkoreanske miljøminister

Torsdag den 18. oktober besøgte den sydkoreanske miljøminister Kim Eun-kyungs Kalundborg Symbiose i forbindelse med den officielle deltagelse i P4G topmødet. Ministeren besøgte først Kalundborg Bioenergi, hvor fermenteringsslam fra Novo Nordisk og Novozymes omdannes til biogas i samarbejde med Ørsted – et rigtigt godt symbioseprojekt, som formand Michael Hallgren satte i…

Vi deltager i topmødet P4G i København

Partnering for Green Growth er en ny, innovativ og ambitiøs sammenslutning af nationer, virksomheder og grønne frontløbere der søger nye gennembrud…

Populært Symbiosis løb

I søndags, den 30. september 2018, var de for 5. gang hovedsponsor for Kalundborg Symbiosis Løbet, som hvert år afholdes den sidste søndag i september. På ruten passerer deltagerne flere af virksomhederne…

Ny case om Kalundborg Symbiosen hos Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation har siden 2010 arbejdet for at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Siden dengang har organisationen indtaget en plads som en global frontløber, der har sat den cirkulære økonomi på dagsordenen hos virksomheder, politikere og universiteter…

Energibesparelser i fjernvarmenettet holder fjernvarmepriserne nede.

En ny ”shunt” på fjernvarmenettet skal udnytte det varme fjernvarmevand, der sendes retur fra Novo Nordisk og Novozymes. Projektet om denne nye shunt er blevet til som et led i Kalundborg Symbioses strategi om…

Kalundborg Symbiosen vinder Win Win Gothenburg Sustainability Award 2018

Vinderen af Win Win Gothenburg Sustainability Award blev den 19/6 offentliggjort af jurymedlem Emma Dalväg fra Win Win Award på en symbiosekonference i Smögen nord for Göteborg, hvor Sekretariatschef Lisbeth Randers og leder af Dansk SymbioseCenter Per Møller holdt oplæg om Kalundborg Symbiose. Prisen på 1 million svenske kroner bliver…

Østdanmarks største biogasanlæg er åbnet

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt indviede i dag, mandag den 18. juni, det nyopførte anlæg, Kalundborg Bioenergi. Ørsted og Bigadan vil i det nye anlæg omdanne restprodukterne fra Novozymes og Novo Nordisks fabrikker i Kalundborg til biogas, som herefter…

En af verdens vigtigste industrielle symbioser

Den franske avis La Croix besøgte Kalundborg Symbiosen i uge 11, og har i den forbindelse skrevet en rigtig fin artikel, der fortæller uddybende om symbiosens historie, opbygningen af systemerne og hvordan de forskellige reststrømme udnyttes. Det bliver fremhævet at…

Kalundborg Symbiosen repræsenteret på international konference i Athen

Lisbeth Randers tager i næste uge til Athen for at deltage i den internationale konference Bauxite Residue Valorisation and Best Practices Conference (BR2018), hvor hun en 8 maj er Lisbeth på som ‘keynote speaker’ og skyder dagen i gang med en fortælling om Kalundborg Symbiosen, og hvordan vi hele tiden bevæger os mod en mere cirkulær produktion…

Workshop om vandsymbioser

Onsdag den 21. marts afholdt vi i Kalundborg Symbiosen en workshop om muligheder for fremtidige nye vandsymbioser.
Vi startede med en klarlægning af de mulige vandressourcer i virksomhederne efterfulgt af…

Stor artikel i Altinget om Kalundborg Symbiosen

Altinget har netop udgivet en artikel der går i dybden om Kalundborg Symbiosens. Artiklen dækker alt fra nuværende aktiviteter…

Første spadestik til kulfrit Asnæsværk

I går tog flere af partnerne i Kalundborg Symbiosen: Kalundborg Kommunes borgmester, Martin Damm, koncerndirektøren fra Ørsted…

Pressemeddelelse: Kalundborg Symbiosens Strategi

Kalundborg Symbiose vil være verdens bedste til cirkulær produktion. Ni af landets førende virksomheder står bag symbiosen, og nye tal har netop vist deres pointe: bidraget til Danmarks BNP fra virksomheder i Kalundborg er støt stigende…

Kalundborg Symbiosen i amerikansk dokumentar om vandforbrug

Kalundborg Symbiosen bliver her fremhævet som en innovativ og bæredygtig løsning på problemet med de enorme mængder spildevand der udledes verden over…

Symbiosen til UNLEASH Kickoff event

Kalundborg Symbiosen var med som 1 ud af 7 cases, hvor ca 150 talenter gav deres bud på en endnu mere cirkulær tankegang med fokus på…

Indslag om Kalundborg Symbiosen i TV Øst

TV Øst har været på rundtur for at finde det bedste i regionen. I den forbindelse…

Grøn konvertering af energiforsyningen i Symbiosen

EU godkender støtte til DONG Energys konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse.

Danmarks største varmepumpe og royalt besøg i Symbiosen

Så er det i dag, at hendes Majestæt Donningen besøger Kalundborg Symbiosen…

Symbiosen på vej til Folkemødet på Bornholm

Så er det i næste uge at vi tager afsted til folkemødet på Bornholm. Læs mere om vores spændende debatindlæg…

Første spadestik til nyt biogasanlæg

I dag blev det første spadestik til det nye biogasanlæg i Kalundborg taget. Det foregik ved ved Kalundborg Bioenergi…