PROJEKTER

Kalundborg Symbiosis deltager i regionale og EU støttede projekter vedrørende symbioser, affaldshåndtering og grøn omstilling.

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

The project promotes industrial symbiosis, a concept for sustainable regional development, across the Baltic Sea region. Industrial symbiosis means to connect companies from different industries in order to use one company’s waste, in the form of e.g. energy, ingredients or materials, as a resource for the next company. The project establishes peer-to-peer exchange for industrial symbiosis practitioners. It develops new business and finance models and sets up the BSR Industrial Symbiosis Council as a platform for dialogue and policy learning.

In the project Baltic Industrial Symbiosis, partners from Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland and Russia are working together to promote industrial symbiosis across the Baltic Sea Region and beyond. Overall, the project builds knowledge and capacity among innovation actors in accelerating industrial symbiosis development through practice-based cooperation.

PROJECT DURATION:
Jan 2019 – Jun 2021

TOTAL BUDGET:
EUR 2.5 million

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND:
EUR 1.3 million

NORWEGIAN FUNDING:
EUR 0.2 million

ENI + RUSSIAN FUNDING:
EUR 0.34 million

PROJECT WEBSITE:
symbiosecenter.dk/BIS

Value Waste

The ValueWaste project aims to demonstrate an integrated system for urban biowaste valorisation through the development of three processing lines. This will lead to the generation of crucial and high-value products for the EU, whose supply faces the following challenges:

PROTEIN – The EU imports 77% of the required proteins for feed or food supplies. There is a need of alternative and sustainable sources of proteins for humans and animals.

BIOBASED FERTILISERS – Food supply depends on the availability of soil nutrients for EU agriculture, such as phosphorous and nitrogen. However, phosphorous sources are depleting, while the production of nitrogen-based fertilisers is highly energy demanding.

ValueWaste gathers 17 partners from 6 EU countries. All together, the whole value chain of biowaste valorisation is fully covered. The implementation of the project relies on the engagement of two EU cities: Murcia (South Spain) and Kalundborg (East Denmark).

PROJECT DURATION:
Nov 2018 – Oct 2022

TOTAL BUDGET:
EUR 10,863,875

EU CONTRIBUTION:
EUR 8,375,472

PROJECT WEBSITE:
valuewaste.eu

Projekt Ô

Kalundborg Symbiosen har bred viden om og erfaring med de cirkulære potentialer i vand og spildevandsbehandling. I Project Ô vil Kalundborg Symbiosen bidrage med viden og hjælpe til at accelerere omstillingen til en mere bæredygtig brug af vand.

Det overordnede formål med Project Ô er at udstyre interessenter (alle der forbruger eller styrer vandforbrug i et område) med en værktøjskasse, der gør dem i stand til at planlægge og bruge ressourcen vand på en bæredygtig måde ved at vand af forskellige kvaliteter kan nyttiggøres. På den måde optimeres vandforbrug og spildevandsbehandlingen med betydelige energibesparelser til følge. Projektet mål fremvises gennem test og demonstration i op til fire forskellige sites i Europa og Israel, der involverer industri, akvakultur og landbrug såvel som lokale offentlige aktører.

Project Ô vil fremvise tilgange og teknologier, der kan fremme en integreret og symbiotisk brug af vand i et område, hvor behov fra forskellige aktører kombineres. Disse inkluderer organisationer med spildevand, lovgivning, forsyning, civilsamfund, industri og landbrug.

Projektet varer 4 år. I den periode vil de 22 projektpartnere arbejde mod Project Ô’s mål og vise, hvordan små, lokale loops af vand kan afhjælpe trykket på vandsystemer og fremme en cirkulær brug af ressourcen vand.

PERIODE:
1/6-2018 – 31/5-2022

BUDGET:
Projektet er støttet af Horizon 2020
Totalbudget: EUR 10.692.937,68

PROJEKTPARTNERE:
22 partnere fra Østrig, Spanien, Frankrig, Storbritannien, Portugal, Tyskland, Kroatien, Israel og Italien

PROJEKTETS WEBSIDE:
http://eu-project-o.eu/

Bio Change Zealand

Gennemgribende forandringer på Sjælland and Øerne. Bioproduktion og Fødevarer.

35 SMV’er får hjælp til at udnytte økosystemet inden for bioproduktion og fødevarer til internationalisering eller værdikædesamarbejde.

Gennem årene er der investeret kraftigt i at understøtte økosystemet omkring bioproduktion og fødevarer i region Sjælland. Det har resulteret i, at bioproduktion og fødevarer er store og relativt specialiserede erhverv i region Sjælland, og som sådan udgør spirende styrkepositioner. Der er imidlertid huller i dette økosystem: få lokale SMV’er eksporterer, og få lokale SMV’er indgår i internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder.

Når bioproduktion og fødevarer betragtes samlet, er der også en dimension, som det eksisterende økosystem ikke understøtter, nemlig cirkulære værdikæder. Bioproduktion og fødevarefremstilling anvender ofte den samme type produktionsanlæg og den samme teknologi (fx fermentering) og har ensartede hygiejnekrav. Til gengæld anvender de to produktgrene forskellige råvarer og genererer forskellige restprodukter. Denne kombination af ensartethed og diversitet giver potentiale for etablering af cirkulære værdikæder.

Målet med projektet er derfor at udvikle og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæder gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene. Gennem projektet løftes internationaliseringsgraden og eksporten i SMV-segmentet i region Sjælland, hvilket bidrager til et mere robust og agilt erhvervsliv.

PERIODE:
1/11-2020 – 31/12-2022

PROJEKTLEDER:
Knowledge Hub Zealand

PROJEKTPARTNERE:
Kalundborg Symbiose, Knowledge Hub Zealand, Erhvervshus Sjælland, Connect Køge, Copenhagen Capacity, DTU, RUC, Absalon og Zealand Erhvervsakademi

PROJEKTETS WEBSIDE:
https://ehsj.dk/bio-change

Green Change Zealand

Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland and Øerne.

”Sammen bliver vi grønnere”

Hvis Danmark skal indfri ambitionen om at være klimaneutral i 2050, er der behov for, at både små og store virksomheder samt kommuner og andre offentlige aktører bidrager til en grøn omstilling gennem øget genbrug af produkter og genanvendelse af affald, materialer og spildevand.

Formålet med projektet er at reducere energi- og materialeforbruget i de deltagende SMV’er og deres værdikæder og derigennem bidrage til at skabe gennemgribende grønne forandringer i Region Sjælland. Projekt skal hjælpe SMV’er og iværksættere i Region Sjælland, der allerede har udviklet innovative grønne løsninger med stort skaleringspotentiale og potentiale til at forbedre ressource- og energieffektiviteten i virksomheden selv og i virksomhedens værdikæder.

Gennem projektet udvikles nye løsninger og forretningsmuligheder inden for især genanvendelse af biprodukter og affald samt effektiv energiudnyttelse og grøn energi, som har særlige store grønne og cirkulære vækstpotentialer i region Sjælland.

PERIODE:
1/11-2020 – 31/12-2022

PROJEKTLEDER:
Erhvervshus Sjælland

PROJEKTPARTNERE:
Kalundborg Symbiose, Erhvervshus Sjælland, Connect Køge, Copenhagen Capacity, DTU, Ressource City, Slagelse Erhvervsservice og Sorø Erhverv

PROJEKTETS WEBSIDE:
https://ehsj.dk/green-change

Nordic Circular Hubs

The project establishes a Nordic Network, which aims to support practical development of Industrial-Urban Symbiosis (IUS) practices in the Nordic regions by increasing communication and cooperation among key stakeholders.

Building on the existing experiences, the project partners from Denmark, Sweden, Norway and Iceland are working together to develop a replicable “Nordic symbiosis model” for accelerated regional circular business development.

Furthermore, the project aims to open and grow a dynamic web-based community of like-minded cities and regions for increased knowledge exchange, visibility and outreach.

PROJECT DURATION:
Nov 2020 – Nov 2022

PROJECT PARTNERS:
Kalundborg Symbiosis (DK),  Eyde Cluster (NO), Paper Province (SE), Linköping University (SE) and Iceland Ocean Cluster (IS)

ASSOCIATED PARTNER:
Digipolis (FI)