PROJEKTER

Kalundborg Symbiosis deltager i regionale og EU støttede projekter vedrørende symbioser, affaldshåndtering og grøn omstilling.

Baltic Industrial Symbiosis (BIS)

The project promotes industrial symbiosis, a concept for sustainable regional development, across the Baltic Sea region. Industrial symbiosis means to connect companies from different industries in order to use one company’s waste, in the form of e.g. energy, ingredients or materials, as a resource for the next company. The project establishes peer-to-peer exchange for industrial symbiosis practitioners. It develops new business and finance models and sets up the BSR Industrial Symbiosis Council as a platform for dialogue and policy learning.

In the project Baltic Industrial Symbiosis, partners from Denmark, Sweden, Norway, Finland, Poland and Russia are working together to promote industrial symbiosis across the Baltic Sea Region and beyond. Overall, the project builds knowledge and capacity among innovation actors in accelerating industrial symbiosis development through practice-based cooperation.

PROJECT DURATION:
Jan 2019 – Jun 2021

TOTAL BUDGET:
EUR 2.5 million

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND:
EUR 1.3 million

NORWEGIAN FUNDING:
EUR 0.2 million

ENI + RUSSIAN FUNDING:
EUR 0.34 million

PROJECT WEBSITE:
symbiosecenter.dk/BIS

Value Waste

The ValueWaste project aims to demonstrate an integrated system for urban biowaste valorisation through the development of three processing lines. This will lead to the generation of crucial and high-value products for the EU, whose supply faces the following challenges:

PROTEIN – The EU imports 77% of the required proteins for feed or food supplies. There is a need of alternative and sustainable sources of proteins for humans and animals.

BIOBASED FERTILISERS – Food supply depends on the availability of soil nutrients for EU agriculture, such as phosphorous and nitrogen. However, phosphorous sources are depleting, while the production of nitrogen-based fertilisers is highly energy demanding.

ValueWaste gathers 17 partners from 6 EU countries. All together, the whole value chain of biowaste valorisation is fully covered. The implementation of the project relies on the engagement of two EU cities: Murcia (South Spain) and Kalundborg (East Denmark).

PROJECT DURATION:
Nov 2018 – Oct 2022

TOTAL BUDGET:
EUR 10,863,875

EU CONTRIBUTION:
EUR 8,375,472

PROJECT WEBSITE:
valuewaste.eu

FREO – Fælles Regional Energiomstilling

Kalundborg Symbiosen har med sin deltagelse i projektet Fælles Regional Energiomstilling (FREO) fokus på overskudsvarme, og hvordan der kan findes nye løsninger, således at overskudsvarmen kan anvendes som en ressource. Overskudsvarmen genereres ved industriel proceskøling hos virksomhederne, der i dag anvender en stor del af restvarmen internt til eksempelvis opvarmning af bygninger eller procesformål. Mængden af overskudsvarme udgør dog mere end det er muligt at udnytte internt, hvorfor der er behov for at finde andre løsninger.

I FREO samarbejder Kalundborg Symbiosen med Gate21, der har stor erfaring som projektleder med vedvarende energiprojekter og grønomstilling, hvor kommunale og regionale partnere, såsom forsyningsselskaber, virksomheder og kommuner samarbejder om grønomstilling.

Energieffektivisering og udnyttelse af ressourcer er vigtigt for virksomhederne og en fundamental del af symbioseånden, og derfor er deltagelsen i FREO en oplagt mulighed for Kalundborg Symbiosen til at arbejde med disse mål i samarbejde med Gate21.

Projektet Fælles Regional Energiomstilling slutter i september 2020. FREO-samarbejdet har været lovende, og centralt i forarbejdet mod næste skridt og ønsket om at udnytte en større andel af potentialet.
Arbejdet med at anvende den resterende overskudsvarme er en udfordring som virksomhederne har arbejdet med i mange år – en udfordring, der sandsynligvis heller ikke er løst inden for tidshorisonten af FREO. Derfor vil Kalundborg Symbiosen også fortsætte dette arbejde efterfølgende, således at ambitionerne om at udnytte overskudsvarmen kan lykkes.