Sekretariatet faciliterer netværk mellem partnerne, således at det lokale partnerskab skaber værdi i virksomhedernes daglige arbejde.

Sekretariatet varetager foreningens drift i form af afholdelse af 3-4 årlige bestyrelsesmøder samt generalforsamling.

Desuden formidler sekretariatet viden om Kalundborg Symbiose, bl.a. gennem besøgstjenesten.

Lisbeth Randers
Udviklings- og projektchef
Direkte: 51 60 26 35