Stor artikel i Altinget om Kalundborg Symbiosen

Altinget har netop udgivet en artikel der går i dybden om Kalundborg Symbiosens. Artiklen dækker alt fra nuværende aktiviteter og fremtidsplaner til et historisk overblik og fortællingen om dens begyndelse.
Dette bliver understøttet af flere interviews med politikere, symbiosepartnere og kritikere.

Artiklen opstiller en omfattende tidslinje fra starten af symbiosen op til nutiden. Artiklen er en del af et tema om klima og energi og kan læses i sin helhed fra side 34-43. Læs artiklen.

Bemærk dog at det ikke er muligt at downloade artiklen medmindre man abonnerer på Altinget.