Symbiosens potentiale forløses

På en ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2019 har bestyrelsen i Kalundborg Symbiose besluttet at omdanne Kalundborg Symbiose fra en offentligt forankret forening til en privat forening. Symbiosepartnerne er fortsat de samme. Det samme er den cirkulære tilgang, der giver den stærke industriklynge i Kalundborg, der bl.a. udgør Skandinaviens største biotekproduktion, mulighed for at genbruge, optimere og investere i fællesskab.

 

Formålet med omdannelsen er, at skabe de bedst mulige rammer for at kunne forløse symbiosens store potentiale. Den nye organisering åbner bl.a. op for muligheden for at etablere en række nye partnerskaber og projekter med eksterne partnere. Noget, der ikke var muligt under den hidtidige organisering.


”Vi står på et stærkt fundament af 45 års succesfuldt samarbejde med cirkulær produktion som omdrejningspunkt. Dagens beslutning er et vigtig skridt for symbiosens fortsatte udvikling, idet den giver mulighed for at udnytte symbiosens store potentiale til fulde. Omdannelsen gør det bl.a. muligt at invitere flere partnere ind i symbiosen, at deltage i eksterne projekter samt at indgå i nye, innovative samarbejder med fx førende internationale eksperter. De nye muligheder understøtter bestyrelsen ambitiøse plan om, at symbiosepartnerne inden 2025 skal have implementeret minimum 10 nye projekter,” udtaler Michael Hallgren, formand for bestyrelsen i Kalundborg Symbiose samt produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg.

Læs hele pressemeddelelsen her.

 

Kontakt partnerne

Virksomhed Navn på presseansvarlig Mail Telefon
Novo Nordisk Stine Gry Roland stgp@novonordisk.com 30750567
Novozymes René Tronborg retr@novozymes.com 30772274
Equinor Refining Denmark Charlotte Balslev dcha@equinor.com 40360420
Kalundborg Forsyning Anne Sødal Aagren anaa@kalfor.dk 20275767
Kalundborg Kommune Mads Damkjær madsdamkjaer.nielsen@kalundborg.dk 23886223

 

Ørsted Carsten Birkeland Kjær CABKJ@orsted.dk 99557765
Gyproc Saint Gobain Denmark Mogens Nielsen mogens.nielsen@saint-gobain.com 42127642
Argo Rie Døllner RID@argo.dk 61558605
Avista Green Leon Sloth Skovbo ls@avista-oil.dk 20193254
BIOPRO Jesper Bryde-Jacobsen jbjc@biopro.nu 21283080