VISION

Kalundborg Symbiosen vil være verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion.

Ved symbiose forstår vi et lokalt partnerskab, hvor man tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse

 

Vi har opstillet følgende strategiske mål for at opfylde vores vision:

1. Fuld ressourceudnyttelse: alle partnernes vand-, energi- og materialestrømme indgår i symbiosen.
Vi vil gennem en systematisk tilgang til partnernes strømme udvælge de største potentialer og initiere nye projekter, der sikrer fortsat ressourceoptimering. Vores ambition er 10 fuldt implementerede projekter inden 2025.

2. Styrkelse af partnerskabet: udvikle og forankre symbiose tankegangen lokalt.
Vi vil i partnerskabet løbende identificere og tiltrække nye medlemmer med henblik på etablering af nye strømme, vi vil inddrage og formidle kontakt til eksterne parter, fx universiteter og besøgende, søge inspiration gennem oplæg, besøg og studieture, ligesom vi aktivt vil understøtte et praksisnært ingeniørfagligt vidensmiljø.
Vores ambition er et åbent og værdiskabende netværk i form af en aktiv bestyrelse og/eller undergrupper.

3.Udbredelse af symbiose tankegangen: inspirere andre til symbiose.
Vi vil understøtte, at Kalundborg Symbiose kan kommunikere og formidle viden om industriel symbiose, dokumentere samfundsmæssig, miljømæssig og økonomisk værdi samt facilitere nye symbiose-samarbejder lokalt såvel som nationalt.

Vores ambition er at fastholde Kalundborg som centrum for viden om industriel symbiose med en praksisnær tilgang

MISSION

Kalundborg Symbiosen skaber bæredygtig udvikling i vores virksomheder gennem fælles projekter.

Ved bæredygtighed forstår vi langsigtet ansvarlig udnyttelse af ressourcer, i balance med økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn.

 

VÆRDIER

Vores arbejde bygger på tillid, fortrolighed, åbenhed, ligeværdighed og samarbejde.