Med Kalundborg Symbiosis er der skabt et enestående ressourcesamarbejde mellem en række forskellige virksomheder. Det bærende princip er tilvejebringelse og deling af ressourcer og spildstrømme, samt genanvendelse af energi, vand og materialer. Det sker gennem et omfattende system af kommercielle aftaler, båret igennem af et stærkt netværk, der først og fremmest bygger på samarbejdsvilje og godt naboskab. I Kalundborg Symbiosis udveksles en række ressourcer; biprodukter såvel som spildstrømme, så de udnyttes til glæde og gavn for både miljøet og økonomien hos de deltagende virksomheder. Blandt de ressourcer, som udveksles, er vand, damp og materialer som for eksempel gips.

Kalundborg Symbiosis har i sin mere end 40-årige levetid været under konstant udvikling. Flere end 30 fraktioner udveksles mellem de involverede virksomheder i Kalundborg, og flere er undervejs den dag i dag.

I PARTNERSKAB MED

 

Eksempel på ressourcestrømme


Organisme-affald fra Novozymes bliver til gødning til landbruget.
 eksempel_paa_affaldsstroem

Eksempel på ressourcestrømme


Røg fra DONG bliver til gips hos Gyproc.
SO2 + CaCO3 --> CaSO4
eksempel_paa_affaldsstroem

Eksempler på resultater (2010)

  • 3 millioner m3 vand spares gennem genbrug og genanvendelse
  • Gærslam fra insulinproduktion udnyttes til produktion af biogas
  • Genbrug af 150.000 ton gips fra afsvovling af røggas (SO2) erstatter import af naturgips (CaSO4)