Ørsted

Ørsted ejer Asnæsværket i Kalundborg, der producerer grøn damp, elektricitet og varme. Dampen leveres til Novo Nordisk og Novozymes. I selve anlægget bruges dampen til at drive en turbine, som ved hjælp af en generator producerer elektricitet til elnettet. Den resterende varme fra produktionen bruges som fjernvarme til husholdninger og virksomheder i Kalundborg By. Ørsted har også et tæt samarbejde med Kalundborg Refinery om udveksling af speciel vand fra røggaskondensat. På den måde reduceres udvindingen og brugen af drikkevand, grund- eller overfladevandet fra Tissø. Ørsted spiller en central rolle i Kalundborg Symbiose. Den nyopførte biomassefyrede ASV6 blok er et vigtigt led i den grønne omstilling.