Unibio

Unibio er en innovativ udvikler af proteinproduktionsteknologi, der omdanner metan fra enhver kilde til et stærkt koncentreret proteinråmateriale, der anvendes som ingredienser i dyrefoder. Derudover udvikler Unibio anvendelsen af vores produkt til fødevarer. Unibios bioindustrielle innovation forstyrrer proteinværdikæden ved at afkoble proteinproduktion fra landbrug og fiskeri og tilbyde en bæredygtig løsning. Den teknologi, der udvikles af Unibio, replikerer de mikrobiologiske processer, der forekommer i naturen hver dag. Unibio har formået at overføre denne naturlige konvertering af metan til protein til en levedygtig bioindustriel proces ved hjælp af U-Loop® fermentor patenteret af Unibio. Fermenteringsteknologien er demonstreret i pilot- og demonstrationsskala i Kalundborg og er i drift i industriel skala i Ivangorod, Rusland. Vores udviklingsanlæg i Kalundborg anvender biogas leveret af Kalundborg Bioenergi.