Novo Nordisk

Novo Nordisks produktionsfaciliteter i Kalundborg blev grundlagt i 1969. I dag dækker faciliteterne et areal på 1.200.000 m2 og beskæftiger omkring 3.500 mennesker. I Kalundborg producerer Novo Nordisk produkter til behandling af svær overvægt og diabetes samt flere biofarmaceutiske produkter. Mere end 35 millioner patienter verden over anvender produkter, der starter på Novo Nordisk i Kalundborg. Siden årtusindskiftet og frem til i dag har Novo Nordisk investeret mere end 18 milliarder kroner i produktionsfaciliteterne i Kalundborg. For nylig annoncerede Novo Nordisk desuden en investering på 18 milliarder kroner i opførelse af fire nye fabrikker samt udvidelse af tre eksisterende fabrikker.