Bygget på overskud

Produktionsvirksomheder verden over kan lære en hel del af et lille, vindblæst, vestsjællandsk hjørne af Danmark. For her har Kalundborg Symbiose de sidste fem årtier skabt overskud gennem en symbiotisk og cirkulær tilgang til industri og produktion. Den ene virksomheds overskud, får en anden nytte af.

I Kalundborg Symbiose samarbejder byens største industrivirksomheder nemlig på tværs af sektorer og deler overskuddet af energi, vand og materialer med hinanden, så det ikke går til spilde. Offentlige og private virksomheder er simpelthen fysisk forbundet med hinanden, så en virksomheds overskud af noget, kan give værdi i en anden. Det skaber både den slags overskud, vi måler på bundlinjen, men også den, der ikke kun handler om profit. Et menneskeligt overskud, som lokalområdet, dygtige studerende og fremtrædende forskere får gavn af – for slet ikke at nævne klimaet, der spares for en masse CO2-udledning. Et underskud, vi i øvrigt gerne praler med. Og vi er heller ikke blege for at kalde Symbiosen for fremtidens løsningsmodel. Den får bæredygtighed og profit til at gå op i en rundere enhed – og det skal blive det næste normale. Men selvom vi er stolte af, at modellen er kendt ude i verden, så føler vi ikke større ejerskab over den, end at vi gerne vil udbrede den endnu mere: Nye partnere som vil innovere, eksperimentere og dele, kan vi ikke få for mange af. Alt det kræver, er overskud.

Tidslinje

Kalundborg

Governance

Kalundborg Symbiose er en almennyttig forening, der ledes af en generalforsamling, bestyrelse og en af bestyrelsen ansat sekretariatschef.

Strategi

Kalundborg Symbiosen vil være verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion.

Samarbejde

Kalundborg Symbiosis deltager i regionale og EU støttede projekter vedrørende symbioser, affaldshåndtering og grøn omstilling.

Presse

Her kan du downloade presefotos, logo, infografik og retningslinjer for brug af vores design samt få kontakt til vores presseanvarlige.

Lisbeth Randers
Sekretariatschef
Tlf: +45 51 60 26 35
LinkedIn

Per Møller
Senior Symbiose Udvikler
Tlf: +45 60 63 24 97
LinkedIn

Nadejda Ulstrup-Hansen
Administrativ Projektleder og Kommunikatør
Tlf: +45 24 89 78 77
LinkedIn

Mette Wendel
Senior Projektleder
Tlf: +45 21 60 07 72
LinkedIn