ARGO

ARGO modtager affald fra alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune, herunder Kalundborg Forsyning. Det genanvendelige affald sorteres i fraktioner og afsættes efterfølgende til genanvendelsesindustrien. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. ARGO prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Restaffaldet energiudnyttes til el- og varmeproduktion på Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO).