Avista Green

AVISTA Green er Skandinaviens eneste raffinaderi til genanvendelse af spildolie fra primært autoværksteder, industrivirksomheder og genbrugspladser. Gennem miljøvenlige processer genraffineres spildolien til baseolie af høj kvalitet, som genanvendes i fremstillingen af ny, frisk smøreolie. Efter endt levetid bliver smøreolien igen til spildolie, der genraffineres og genanvendes i en konstant cyklus.
AVISTA Greens aktiviteter bidrager på den måde til den cirkulære økonomi og optimal genanvendelse af jordens ressourcer.