Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er der over 13.000 private arbejdspladser, både meget store arbejdspladser med stor betydning på verdensmarkedet og de i mindre målestok. Der er desuden knap 6.000 offentlige arbejdspladser. Med omkring 48.000 indbyggere, er Kalundborg et travlt handels- og oplandscentrum for den vestligste del af Sjælland. Byen er også uddannelsesmæssigt centrum for området, idet der tilbydes videregående uddannelser samt flere gymnasiale uddannelser og flere uddannelsesretninger er stadig på vej.

Kalundborg Havn er med en dybde på 15 meter, en af Danmarks største trafikhavne og Sjællands korneksporthavn. I 2021 blev Kalundborg Ny Vesthavn taget i brug med 330.000 m2 havneareal og container terminalen er i kraftig udvikling. Fra Kalundborg er der færgeforbindelse til Samsø. Mod nord og vest er der ikke mindre en 160 km kystlinje. Byens vartegn er den femtårnede Vor Frue Kirke som blev opført i 1200-tallet.