Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning forsyner ca. 6.150 husstande med drikkevand og distribuerer fjernvarme til ca. 5.050 husstande i Kalundborg by, samt renser spildevand fra hele Kalundborg Kommune. Derudover leverer Forsyningen overfladevand til nogle af de store virksomheder i Kalundborg.

Kalundborg Forsyning har også et af Nordeuropas største og mest avancerede rensningsanlæg, der benytter ozon (O3) til at omdanne svært nedbrydelige organiske forbindelser. Endvidere benyttes ozonanlægget til fjernelse af medicinrester – Active Pharmaceuticals Ingredients (API).

Desuden drifter Kalundborg Forsyning over 30 kilometer rør der er installeret mellem de involverede parter i Kalundborg.