Kalundborg Refinery

Kalundborg Refinery er Danmarks største raffinaderi. Anlægget kan behandle 107.000 tønder råolie og kondensat i døgnet, og producerer benzin, diesel, propan/butan, fyringsolie og fuel olie. Den årlige produktionskapacitet er op til    5,5 millioner tons olieprodukter. Raffinaderiet er det eneste i Europa, hvor restproduktet svovl fra afsvovlingsanlægget konverteres til flydende og højeffektiv gødning.

Kalundborg Symbiosen giver Kalundborg Refinery god adgang til bionaturgas, køle- og overfladevand og forskellige andre typer specialvand. Kalundborg Symbiosen er med til at effektivisere driften af raffinaderiet, hvor 370 medarbejdere producerer noget af verdens reneste benzin og diesel, der stort set er helt fri for svovl.