Nyt projekt i Symbiosen

Fra 26. november 2020.

Med konvertering af Asnæsværket fra kul til biomasse er der opstået en ny reststrøm, nemlig det vand der frigives, når der fyres med flis i ASV6. Asnæsværket kan ikke selv anvende de ca. 65 millioner liter røgkondensat, men det kan de hos nabovirksomheden, Equinor Refining Denmark. Når kondensatet er blevet behandlet, blandt andet i det planlagte osmose- og ionbytningsanlæg, skal det rene vand ledes i rør videre til raffinaderiet. Her kan det rensede vand bruges som kedelvand, der kan dække ca. 1/3 af behovet hos Equinor. Uden aftalen ville raffinaderiet være nødt til at bruge overfladevand fra Tissø og selv forarbejde det til den nødvendige kvalitet.

I praksis træder aftalen i kraft til maj 2021, hvor rørinstallationer, tanke, styring og overvågning er færdiginstalleret.

Den nye aftale viser, hvad Symbiose handler om; gennem et tillidsbaseret samarbejde kan partnerne skabe værdi for hinanden. I stedet for at hælde vandet i kloakken hos Ørsted kan det bruges som ressource hos Equinor, samtidig med at det erstatter brug af overfladevandet fra Tissø. En klar gevinst for miljø og økonomi!