Partnere

Nogle af de største industrivirksomheder i Danmark er partnere i Kalundborg Symbiosis.


Kalundborg Symbiosis er under stadig udvidelse i og omkring Kalundborg. I dag inkluderer symbiosen otte offentlige og private virksomheder i Kalundborg-området, herunder verdens største insulin-producent, verdens største enzym-producent, Nordeuropas største spildevandsanlæg, Danmarks største kraftværk og det største olieraffinaderi i Øresundsregionen

 

Medlemsvirksomhederne i Kalundborg Symbiosis er:

novo_logo   Novo Nordisk er verdens største producent af insulin. De har ca. 3.400 ansatte i Kalundborg. Formanden i Kalundborg Symbiosis er Novo Nordisks Michael Hallgren. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Symbiosesamarbejde gør virksomhederne stærkere økonomisk og det reducerer ressourceforbruget.”
     
novozymes_logo   Novozymes er verdens største producent af enzymer. De har ca. 600 ansatte i Kalundborg. Novozymes' repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Jes Bo Tobiassen. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Symbiose-idéen løser mange væsentlige problemer samtidig, nemlig kravene om miljøbevarelse og kravet om økonomisk vækst.”
     

  Franskejede Gyproc producerer gipsplader. De har ca. 145 ansatte i Kalundborg. Gyprocs repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Mogens Nielsen. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Vi får adgang til nogle råprodukter af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.”
     
kalundborgkommune_logo   Kalundborg Kommune håndterer blandt andet vand- og varmeforsyning til Kalundborgs ca. 50.000 indbyggere. Kommunes repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Michel van der Linden. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Genanvendelsesaktiviteterne har øget beskæftigelsesmulighederne i området og er med til at skabe rammerne for en grøn vækst i Kalundborg Kommune.”
     
dong_logo   Dong Energy ejer Asnæsværket, Danmarks største kraftværk. De har ca. 40 ansatte i Kalundborg. DONGs repræsentant for Kalundborg Symbiosis er Niels Christian Kjær. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Igennem Inbicon og andre biobrændselsinitiativer er det blevet muligt at anvende nye organiske råstoffer og dermed skabe en lang række værdifulde biprodukter – biprodukter som kan udnyttes i symbiosen.”
     
 

     
statoil_logo   Statoil ejer Danmarks største olieraffinaderi. De har 335 ansatte i Kalundborg. Statoils repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Jofrid Klokkehaug. Hun siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Symbiosen er med til at gøre Kalundborg raffinaderiet yderst energieffektivt, og det er det eneste raffinaderi i verden, hvor svovl fra afsvovlingsanlægget konverteres til flydende gødning.”
     
kara_logo   Kara/Novoren er et affaldsbehandlingsselskab, der har 13 ansatte i Kalundborg. Kara/Novorens repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Trine Lindegaard Holmberg. Hun siger om samarbejdet i symbiosen: ”Nøglen til Kalundborg Symbiosis’ succes ligger i, at fokus i højere grad holdes på den kombinerede effektivitet af alle processer, i stedet for kun at fokusere på effektiviteten af den enkelte proces.”
     
kalundborgforsyning_logo   Kalundborg Forsyning A/S forsyner borgerne i Kalundborg by med vand og fjernvarme samt fjerner spildevand i hele Kalundborg Kommune. De har ca. 70 ansatte i Kalundborg. Kalundborg Forsynings repræsentant i Kalundborg Symbiosis er Hans-Martin Friis Møller. Han siger om deres samarbejde i symbiosen: ”Symbiosen reducerer kravene til den mængde spildevand, vores anlæg skal kunne klare. Det medfører en øget kapacitet med hensyn til antallet af virksomheder som anlægget kan klare.”

citat_ikon

”Vi tjener mange penge på det”

Niels Christian Kjær, DONG Energy, direktør for Asnæsværket om deres indvolvering i symbiosen.

FAKTA


Antal forbindelser

Antal affaldsstrømme udvekslet gennem tiden.

citat_ikon


Genanvendelsesaktiviteterne har øget beskæftigelsesmulighederne i området...

Michel van der Linden, direktør for Teknik, Udvikling og Kultur, Kalundborg kommune.

citat_ikon


Symbiosen er med til at gøre Kalundborg raffinaderiet yderst energieffektivt...

Jofrid Klokkehaug, direktør, Statoil Kalundborg