Social bæredygtighed – socialøkonomi

Kalundborg Symbiose har indgået en rammeaftale med Socialøkonomikalundborg. Rammeaftalen er en fælles målsætning om at optimere social bæredygtighed, som alle medlemmer i Kalundborg Symbiose har forpligtet sig til. Modellen for rammeaftalen er i overensstemmelse med øvrige projekter i symbioseregi; de socialøkonomiske projekter skal kunne eksistere på markedsvilkår og løbe rundt økonomisk. Grundtanken er, at symbiosevirksomhederne samarbejder med socialøkonomiske virksomheder som for eksempel leverandører af konkrete ydelser og på den måde bidrager til at skabe meningsfuld beskæftigelse for lokale borgere, der er udfordret på det traditionelle arbejdsmarked.