Test- og demonstrationsprojekter

Kalundborg Symbiose bygger på innovative løsninger, som sikrer at ressourcer anvendes mere bæredygtigt. Fremtidens optimale produktion ligger dog ikke altid lige for, og ofte må man afprøve løsninger i mindre skala, før en ny symbiosestrøm kan etableres. I tidens løb har der i Symbiosen været test- og demonstrationsanlæg, som har afprøvet teknologi til rensning af spildevand ved hjælp af mikroalger, til produktion af anden generations bioethanol, til lavtemperatur pyrolyse – og meget andet. Sommetider lykkes det endda at etablere fuld skala produktion med udgangspunkt i de opførte test- og demonstrationsanlæg, se fx RE Energy, ligesom anlæg kan bruges til andre formål end de oprindeligt var opført til. Hos Kalundborg Forsyning bruger man fx i dag drivhuset, der oprindeligt var opført til mikroalgeanlæg, til Danmarks største slammineraliserings testanlæg til bæredygtig slambehandling i samarbejde med FORS og WSP . Et andet godt eksempel på innovation finder man hos Unibio, en innovativ udvikler af proteinproduktionsteknologi, der omdanner metan fra enhver kilde til et stærkt koncentreret proteinråmateriale, til anvendelse som ingredienser i dyrefoder. Den teknologi, der udvikles af Unibio, replikerer de mikrobiologiske processer, der forekommer i naturen hver dag ved hjælp af U-Loop® fermentor patenteret af Unibio. Fermenteringsteknologien er demonstreret i pilot- og demonstrationsskala i Kalundborg og anvender biogas leveret af Kalundborg Bioenergi.