Endnu et nyt medlem i Kalundborg Symbiose

RE Energy Bioraffinaderi Kalundborg er indtrådt som et nyt associeret medlem i Kalundborg Symbiose. Kalundborg Symbiose tæller nu ikke mindre end tretten virksomheder, såvel private som offentlige, som alle er optaget af i fællesskab at udnytte ressourcerne bedst muligt.

”Vi er glade for at byde RE Energy velkommen i Kalundborg Symbiose. RE Energy er i gang med at etablere produktion i Kalundborg, så det er helt naturligt, at de bliver medlemmer af partnerskabet, helt i tråd med foreningens strategi om at udvide og styrke partnerskabet. Der er mange gode muligheder for nye symbioseprojekter mellem RE Energy og de nuværende partnere”, udtaler Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg og formand for Kalundborg Symbiose.

RE Energy er en symbiose i sig selv, med udnyttelse af halm som et restprodukt til produktion af bioetanol, som igen generer en reststrøm, der kan bruges råvare i produktionen hos Comet Bio.