Kalundborg Symbiose fejrer 50-års jubilæum med en stor konference den 24. oktober

I 50 år har Kalundborg Symbiose været et internationalt forbillede inden for bæredygtig produktion. Derfor har vi inviteret verden til ”Global Leadership Conference within circular economy” som finder sted mandag den 24. oktober i Kalundborg. Den store trappesal i Helix Lab er omdrejningspunktet for konferencen. 

I Kalundborg Symbiose samarbejder byens største industrivirksomheder på tværs af sektorer og deler deres overskud af energi, vand og materialer med hinanden, så én virksomheds overskudsprodukt kan give værdi for en anden. Offentlige og private virksomheder er fysisk forbundet med hinanden i Symbiosen og skaber tilsammen overskud – både den slags, vi måler på bundlinjen, men også det, der kommer af bedre udnyttelse af ressourcerne. 

Samarbejde og innovation

”Tillid og åbenhed er kerneelementer i et succesfuldt symbiosepartnerskab. Fra forskellige sektorer, setup og brancher ser vi på hinandens udfordringer og muligheder på nye måder og transformerer dette til nye innovative projekter,” udtaler Michael Hallgren, Produktionsdirektør i Novo Nordisk og formand for Kalundborg Symbiose.

Produktionsvirksomheder globalt kan lære en hel del af den cirkulære model, der er skabt i et hjørne af Danmark, og i dag er Kalundborg Symbiose kendt i hele verden og med til at markedsføre Danmark som et grønt foregangsland.

”Vi ved, at vores lokale indsats inspirerer andre til lignende symbioser,” udtaler Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiose, og fortsætter: ”Desuden kan Symbiosen som et lokalt partnerskab med fokus på effektiv ressourceudnyttelse bidrage til at nå regeringens ambitiøse reduktionsmål om 70% mindre CO2– udledning inden 2030.” 

Konferencen er en historisk vigtig begivenhed, hvor deltagere fra hele verden er samlet for at gøre status over de positive forandringer, som Symbiosen har bidraget til. Desuden vil sløret blive løftet for nye cirkulære initiativer, der til stadighed udvikler partnerskabet. 

Til konferencen kan man møde Symbiosens virksomheder, forskere, specialister og nogle af de ildsjæle, der brænder for industrielle symbioser. Det bliver en dag spækket med inspirerende og levende oplæg, networking, videndeling, paneldrøftelser og guidede ture rundt i symbiosen.

Se hele det spændende program på vores hjemmeside, hvor man også kan finde fotos og biografier på alle talere.