Effektiv genanvendelse af kasserede fraktioner hos Boehringer Ingelheim

Efter en screening hos Boehringer Ingelheim har det vist sig, at der er flere kasserede materialer i deres affaldsstrømme, som kan anvendes, i stedet for at blive sendt til forbrænding.
De kasserede materialer, der tidligere blev betragtet som affald, har potentialet til at blive genanvendt og brugt som substrat i biogasproduktion, da de indeholder organiske ingredienser, herunder korn, rodfrugter, knolde, sukker osv. Disse organiske ingredienser kan genanvendes effektivt og bæredygtigt ved at konvertere dem til biogas, en værdifuld energikilde, samt gødning. I den forbindelse har Boehringer Ingelheim indgået en aftale med Kalundborg Bioenergi, en biogasproducent, om at levere deres restfraktioner til brug i biogasproduktionen.
Restprodukterne, der er pakket ind i poser, kræver et ekstra håndteringstrin, hvor poserne skal tømmes, før restprodukterne kan transporteres til biogasanlægget. En udfordring for Boehringer Ingelheim er at sikre en effektiv og pålidelig tømningsproces samt en praktisk og sikker transport af restprodukterne. For at løse denne udfordring og samtidig skabe en socialøkonomisk effekt overvejer man at involvere socialøkonomiske virksomheder i tømningsprocessen og der skal bruges big bags som en praktisk og sikker metode til at transportere de tømte restprodukter til biogasanlægget.
Yderligere er der identificeret et restprodukt, der ikke kan anvendes af andre partnere i Symbiosen. For at maksimere ressourceudnyttelsen og minimere affaldsmængden har Boehringer Ingelheim besluttet at undersøge en løsning, hvor disse restfraktioner kan genanvendes internt i deres egen produktion.