Symbiose mellem industri og serviceleverandør

I Kalundborg Symbiose referer symbiosestrømmene traditionelt til den praksis hvor produktionsvirksomheder deler og genbruger ressourcer.  Men en symbiosestrøm kan også eksistere mellem produktion og serviceleverandør, hvilket et af vores nyeste medlemmer leverer et glimrende eksempel på:
Intertek er en førende global virksomhed inden for testning, inspektion og certificering af produkter og services. De opererer inden for en bred vifte af industrier, herunder fødevarer, kemikalier, teknologi, bygninger og meget mere. Intertek arbejder aktivt på at mindske deres eget energi- og vandforbrug, ligesom de bidrager med ekspertise til kunder og samarbejdspartneres miljøvenlige praksis.
I det konkrete eksempel samarbejder Intertek med Kalundborg Refinery og Avista Green, som også er medlemmer af Kalundborg Symbiosen, for at fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet:
Intertek udfører test, inspektion og certificering af produkter fra Kalundborg Refinery og Avista Green, såsom benzin, spildolie, baseolie, smøreolie, diesel og fyringsolie. Når produkterne er blevet testet og certificeret, overføres de til en sloptank, hvor de opbevares midlertidigt. Avista Green, Skandinaviens eneste raffinaderi til genanvendelse af spildolie, henter resterne fra sloptanken og genraffinerer dem på anlægget i Kalundborg gennem miljøvenlige processer til baseolie af høj kvalitet: Restfraktionen fra testene hos Intertek anvendes således i produktionen af ny smøreolie hos Avista Green. Dette bidrager til at reducere affaldsmængden betydeligt og mindsker hermed den samlede miljøpåvirkning.
Samarbejde mellem Intertek, Klundborg Refinery og Avista Green i denne sammenhæng er et fremragende eksempel på cirkulær økonomi, hvor ressourcer genbruges og genanvendes, og der skabes værdi gennem bæredygtige praksis. Det viser, hvordan virksomheder kan arbejder sammen i en symbiosestrøm og skabe positive miljømæssige og økonomiske resultater.