Novo Nordisk

Novo Nordisks produktionsfaciliteter i Kalundborg blev grundlagt i 1969. I dag dækker faciliteterne et areal på 1.200.000 m2 og beskæftiger omkring 3.200 mennesker. I Kalundborg producerer Novo Nordisk produkter til behandling af svær overvægt og diabetes samt flere biofarmaceutiske produkter. Mere end 30 milliarder patienter verden over anvender produkter, der starter på Novo Nordisk i Kalundborg. Siden årtusindskiftet og frem til i dag har Novo Nordisk investeret mere end 18 milliarder kroner i produktionsfaciliteterne i Kalundborg. I december 2021 annoncerede Novo Nordisk desuden en investering på 17 milliarder kroner i opførelse af tre nye fabrikker samt udvidelse af en eksisterende fabrik.