En symbiose bygget på overskud

En symbiose bygget på overskud

Verdens førende industrisymbiose ligger i Kalundborg og skaber overskud gennem en cirkulær tilgang til produktion. Til gavn lokalt og til inspiration for resten af verden.

Streams_WEB_EN_WONumbers_05
1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber
der store grønne rør, som transporterer damp
fra Asnæsværket til flere virksomheder i Kalundborg Symbiose.
De grønne rør er blevet symbolet på den industrielle symbiose
og det mest synlige tegn på, at symbiosevirksomheder er forbundne.
Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af damp,
som en del af elproduktionen.
Med tiden er dampen til Kalundborg Symbiosen blevet et hovedprodukt
og el et biprodukt. Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen
til mange forskellige formål, blandt andet rengøring, sterilisering og destillation.

 

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber

der store grønne rør, som transporterer damp fra
Asnæsværket til flere virksomheder i Kalundborg
Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på
den industrielle symbiose og det mest synlige
tegn på, at symbiosevirksomheder er forbundne.
Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af
damp, som en del af elproduktionen. Med tiden er
dampen til Kalundborg Symbiosen blevet et
hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen
til mange forskellige formål, blandt andet
rengøring, sterilisering og destillation.

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber

der store grønne rør, som transporterer damp fra
Asnæsværket til flere virksomheder i Kalundborg
Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på
den industrielle symbiose og det mest synlige
tegn på, at symbiosevirksomheder er forbundne.
Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af
damp, som en del af elproduktionen. Med tiden er
dampen til Kalundborg Symbiosen blevet et
hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen
til mange forskellige formål, blandt andet
rengøring, sterilisering og destillation.

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber

der store grønne rør, som transporterer damp fra
Asnæsværket til flere virksomheder i Kalundborg
Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på
den industrielle symbiose og det mest synlige
tegn på, at symbiosevirksomheder er forbundne.
Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af
damp, som en del af elproduktionen. Med tiden er
dampen til Kalundborg Symbiosen blevet et
hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen
til mange forskellige formål, blandt andet
rengøring, sterilisering og destillation.

2

2 EL TIL ELNETTET

På Asnæsværket produceres grøn elektricitet, ved
hjælp af dampen som driver en turbine, der
herefter generer elektricitet til elnettet.
Hos Novozymes producerer man biogas af
processpildevandet fra produktionen på både
Novozymes og Novo Nordisk, da procesvandet
indeholder mange næringsstoffer. Biogassen
driver en stor motor som leverer 11.000 MWh om
året. Det svarer til forbruget i cirka 2.500 danske
hjem. Overskudsvarmen fra den store gasmotor
udnyttes i øvrigt lokalt på fabriksområdet til
opvarmning. Dermed fortrænges brugen af fossile
brændsler til både el- og varmeproduktion.

2

2 EL TIL ELNETTET

På Asnæsværket produceres grøn elektricitet, ved
hjælp af dampen som driver en turbine, der
herefter generer elektricitet til elnettet.
Hos Novozymes producerer man biogas af
processpildevandet fra produktionen på både
Novozymes og Novo Nordisk, da procesvandet
indeholder mange næringsstoffer. Biogassen
driver en stor motor som leverer 11.000 MWh om
året. Det svarer til forbruget i cirka 2.500 danske
hjem. Overskudsvarmen fra den store gasmotor
udnyttes i øvrigt lokalt på fabriksområdet til
opvarmning. Dermed fortrænges brugen af fossile
brændsler til både el- og varmeproduktion.

3

3 VARMT KONDENSAT

Damp kondensat opfanges fra produktionen
hos Novo Nordisk og Novozymes gennem
dampfælder fra et højere til et lavere tryk.
Kondensatet indeholder både varme
som kan omdannes til energi, og vand
der begge er værdifulde i processerne i produktionen.
Til visse formål er dampen der modtages fra Ørsted
for varm, derfor anvendes dampkondensat til
at temperatur regulere den overophedede damp.
Således kommer temperaturen ned på 200 grader
og damptrykket sættes ned til 14 bar
(herefter omtalt som ”mættet damp”). Det overskydende,
varme kondensat, udnyttes ved at tage varmen ud
til opvarmning af centralvarme og varmt procesvand.
Det nu kolde kondensat anvendes i Novozymes til opblandinger
af lud og syre, og både Novo Nordisk og Novozymes anvender
kondensatet som supplement til overfladevand i køletårne,
så der ”spares ” på forbruget af overfladevandet fra Tissø.

 

3

3 VARMT KONDENSAT

Damp kondensat opfanges fra produktionen
hos Novo Nordisk og Novozymes gennem
dampfælder fra et højere til et lavere tryk.
Kondensatet indeholder både varme
som kan omdannes til energi, og vand
der begge er værdifulde i processerne i produktionen.
Til visse formål er dampen der modtages fra Ørsted
for varm, derfor anvendes dampkondensat til
at temperatur regulere den overophedede damp.
Således kommer temperaturen ned på 200 grader
og damptrykket sættes ned til 14 bar
(herefter omtalt som ”mættet damp”). Det overskydende,
varme kondensat, udnyttes ved at tage varmen ud
til opvarmning af centralvarme og varmt procesvand.
Det nu kolde kondensat anvendes i Novozymes til opblandinger
af lud og syre, og både Novo Nordisk og Novozymes anvender
kondensatet som supplement til overfladevand i køletårne,
så der ”spares ” på forbruget af overfladevandet fra Tissø.

 

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På, Asnæsværket, bliver der produceret
fjernvarme hvoraf elproduktionen er et biprodukt. 
Der produceres fjernvarme der svarer til opvarmning
af 24.000 husstande. Fjernvarme leveres til Kalundborg
Forsyning, der distribuerer den til borgere og
virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings
varmepumpe sørger for at forsyne byens borgere med
yderligere varme i de koldeste måneder, og når
elpriserne er lave.

Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes
udnytter selv dele af den overskudsvarme, der opstår
i deres egen produktion. Udnyttelsen af overskudsvarmen
sker lokalt på fabriksområdet og betyder, at der bruges
færre ressourcer til at producere varme.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

7

7 RENSET SPILDEVAND 

På Novozymes rensnings- og biogasanlæg sker den
første del af rensningen af processpildevandet fra
produktionen hos både Novozymes og Novo Nordisk.
Derefter ledes vandet til den endelige rensning hos
Kalundborg Forsyning. Begge processer hjælpes kraftigt
på vej af, at spildevand fra Novozymes og Novo Nordisk
altid er omkring 35 grader varmt. Det betyder, at
mikroorganismerne der renser vandet, gør det
hurtigere, mere effektivt og med et mindre energiforbrug.

8

8 OVERFLADEVAND 

I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND 

I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND 

I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND 

I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND 

I Kalundborg Symbiosen benyttes der årligt 3,5 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne. Overfladevandet løber i en 13
kilometer lang ledning fra Tissø til Kalundborg Forsyning,
som distribuerer vandet til virksomhederne. Overfladevandet
anvendes til køling i produktionen og til procesvand i industrien.

9

9 BRUGT KØLEVAND

Brugt kølevand kommer fra Kalundborg Refinery
og er oprindeligt overfladevand fra Tissø, der har
været anvendt til køling i et lukket rørsystem på
raffinaderiet. Vandet sendes til Ørsted, som udnytter
det i sin dampproduktion på Asnæsværket.
Det brugte kølevand har en højere temperatur end
overfladevand fra Tissø, så derfor skal der bruges
mindre energi, når vandet varmes op og bliver til damp.

10

10 SPÆDEVAND

Når Ørsted producerer el, så drives generatorerne af
dampturbiner, der kræver, at dampen herinde er
lavet af deioniseret vand (spædevand). Det kaldes også
demineraliseret vand, da alle mineraler og salte er fjernet
for ikke at nedbryde de interne dele i dampturbiner og
dampkedler samt varmerørene.
 
Ørsted leverer også deioniseret vand til Kalundborg
Refinery’s egen produktion af damp, som er baseret
på spildvarmen fra raffinaderiet.

10

10 SPÆDEVAND

Når Ørsted producerer el, så drives generatorerne af
dampturbiner, der kræver, at dampen herinde er
lavet af deioniseret vand (spædevand). Det kaldes også
demineraliseret vand, da alle mineraler og salte er fjernet
for ikke at nedbryde de interne dele i dampturbiner og
dampkedler samt varmerørene.
 
Ørsted leverer også deioniseret vand til Kalundborg
Refinery’s egen produktion af damp, som er baseret
på spildvarmen fra raffinaderiet.

11

11 RENSET OVERFLADEVAND

Ud af de mere end 3,5 millioner kubikmeter
overfladevand, der indvindes fra Tissø og bruges
i Kalundborg Symbiosen, bliver over 1.5 millioner
kubikmeter renset til drikkevandskvalitet.
Det ender alt sammen hos Novozymes, hvor det
rensede overfladevand benyttes direkte i Novozymes'
produktion af industrielle enzymer.
Det sparer drikkevandet og skåner grundvandsreserverne.

11

11 RENSET OVERFLADEVAND

Ud af de mere end 3,5 millioner kubikmeter
overfladevand, der indvindes fra Tissø og bruges
i Kalundborg Symbiosen, bliver over 1.5 millioner
kubikmeter renset til drikkevandskvalitet.
Det ender alt sammen hos Novozymes, hvor det
rensede overfladevand benyttes direkte i Novozymes'
produktion af industrielle enzymer.
Det sparer drikkevandet og skåner grundvandsreserverne.

12

12 SPÆDEVAND

På Asnæsværket frigives der vand, når der fyres
med flis i ASV6. Asnæsværket kan ikke selv
anvende de ca. 65 millioner liter røggaskondensat,
men det kan de hos nabovirksomheden, Kalundborg
Refinery.
Når kondensatet er blevet behandlet,
i osmose- og ionbytningsanlæg, bliver det rene vand
ledet i rør videre til raffinaderiet. Her kan det
rensede vand bruges som kedelvand, der kan
dække ca. 1/3 af behovet hos Kalundborg Refinery.
Uden aftalen, ville raffinaderiet være nødt til at bruge
overfladevand fra Tissø og selv forarbejde det til den
nødvendige kvalitet. 

13

13 AFFALD 

ARGO modtager forskellige fraktioner af affald fra
alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune,
herunder Kalundborg Forsyning. Det genanvendelige
affald sorteres i fraktioner og afsættes efterfølgende til
genanvendelsesindustrien. Restaffaldet energiudnyttes
til el- og varmeproduktion på Roskilde Kraftvarmeværk
(ARGO).

13

13 AFFALD 

ARGO modtager forskellige fraktioner af affald fra
alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune,
herunder Kalundborg Forsyning. Det genanvendelige
affald sorteres i fraktioner og afsættes efterfølgende til
genanvendelsesindustrien. Restaffaldet energiudnyttes
til el- og varmeproduktion på Roskilde Kraftvarmeværk
(ARGO).

14

14 SVOVL

Kalundborg Refinery fjerner svovlen fra olien og
omdanner svovlen til gødningsstoffet ammoniumthiosulfat
(ATS), der booster væksten hos planter. Svovlen er blevet
til en værdifuld ressource, der sælges til en af de store
gødningsproducenter i Danmark.

ATS er et flydende gødningsstof, der gør det lettere
for landmænd at dosere mængden og dermed gøde
mere effektiv. ATS bevirker, at planterne bedre kan
optage svovlen og andre næringsstoffer, og at der
fordamper mindre kvælstof.

15

15 GÆRFLØDE

Novo Nordisk fremstiller aktive farmaceutiske
ingredienser ved en gæringsproces, hvor gærceller
vokser af blandt andet sukkerstoffer og vitaminer.
Når gæringsprocessen er slut, og de aktive
farmaceutiske ingrediens er skilt fra, har Novo
Nordisk en næringsrig blanding kaldet gærfløde.
Gærfløden sendes til behandling i biogasanlægget
hos Kalundborg Bioenergi. Gennem forgasning og efter
opgradering af den producerede biogas bliver gærfløden
nyttiggjort som biomethan og gødningsprodukter.

16

16 SAND

Kalundborg Forsyning renser alt spildevand fra boliger og
virksomheder og opsamler en del sand fra spildevandet i
sine sandfang. Sandet består af forskellige størrelser småsten
og grus og er fortrinligt som fyld ved gravearbejder. Al sand,
der bruges til det formål, bliver vasket, hygiejniseret og
kontrolleret, så det opfylder kravene til at kunne genanvendes
som fyld.

17

17 SLAM

Når Kalundborg Forsyning renser spildevandet fra
husholdninger og virksomheder er et af restprodukterne
slam. En del af slammet leveres til landmænd, som
bruger det som gødning, da slammet indeholder en
mængde næringsstoffer. Inden slammet forlader
Kalundborg Forsynings centrale renseanlæg
hygiejniseres og kontrolleres det, så det må spredes
på alle typer landbrugsjord og i private haver.

18

18 NOVOGRO

NovoGro er på den ene side en affaldsstrøm fra
Novo Nordisk og Novozymes, men på den anden
side også både en kilde til energi samt en højt
værdsat gødning. I første omgang produceres
biogas (methan) ved udrådning af Novogro hos
Kalundborg Bioenergi. Denne biogas oparbejdes
og lægges ud på naturgasnettet.
Det tilbageværende produkt er høj i
næringsstofferne kvælstof (N), fosfor (P) og
Kalium (K) som netop er vigtige bestanddele
af gødning. 

19

19 ETHANOL AFFALD

Ethanol indgår i visse dele af processen, når
Novo Nordisk producerer insulin. En stor del
af ethanolen kan regenereres. Den del af de
ethanolholdige rester, som ikke kan regenereres,
sendes blandt andet til biogasanlægget
Kalundborg Bioenergi. Her omdannes
ethanolresterne til biogas.

19

19 ETHANOL AFFALD

Ethanol indgår i visse dele af processen, når
Novo Nordisk producerer insulin. En stor del
af ethanolen kan regenereres. Den del af de
ethanolholdige rester, som ikke kan regenereres,
sendes blandt andet til biogasanlægget
Kalundborg Bioenergi. Her omdannes
ethanolresterne til biogas.

19

19 ETHANOL AFFALD

Ethanol indgår i visse dele af processen, når
Novo Nordisk producerer insulin. En stor del
af ethanolen kan regenereres. Den del af de
ethanolholdige rester, som ikke kan regenereres,
sendes blandt andet til biogasanlægget
Kalundborg Bioenergi. Her omdannes
ethanolresterne til biogas.

20

20 BIOMASSE

Novozymes fremstiller enzymer ved en
gæringsproces, baseret på råvare fra landbruget,
eksempelvis sukker, stivelse og protein.
Når gæringsprocessen er slut og enzymerne er
skilt fra, står Novozymes tilbage med en
næringsrig biomasse som Kalundborg Bioenergi
omdanner til biogas og gødning.

21

21 GØDNING 

Bioforgasset biomasse fra Novozymes og
Novo Nordisk udgør sammen med regenereret
svovl, ingredienserne i forskellige gødnings-
produkter der er specielt egnet til landbruget.

22

22 INDUSTRIEL GENANVENDELSE 

Mange eksterne virksomheder er aftagere af
affald fra Genbrugspladsen (ARGO) og som
borgerne er gode til at sortere ud i veldefinerede
fraktioner. Det er f.eks. plastik, ROCKWOOL isolering,
flamingo, glas, pap, papir og rent træ. Heraf sorteres de
forskellige materialer og meget af det kan genanvendes
igen - til nyt plastic, ny ROCKWOOL isolering, ny flamingo,
nye glas, nyt pap og papir. Rent træ kan fx blive til
spånplader.

23

23 DIREKTE GENBRUG

En del af borgernes affald, som er velholdte og
funktionsdygtige materialer, bliver afhentet af
forskellige organisationer og foreninger som fx
Røde Kors, Ørslev idrætsforening, Gensalg, Løves
forsamlingshus og Spildlopperne i Kalundborg.
Herefter sælger aftagerne materialerne, og donerer
indtægten til velgørende formål. Borgerne lokalt i
Kalundborg har mulighed for at afhente kompost
hele året på Kalundborg Genbrugsplads (ARGO).

24

24 GENBRUG AF GIPS

Gyproc får gipsaffald fra affaldshåndteringsselskaber
og genbugsstationer. Gipsen raspes af papirdækket,
og herefter kan gipsen indgå i nye gipsplader,
og dermed sænke forbruget af jomfruelige materialer.

24

24 GENBRUG AF GIPS

Gyproc får gipsaffald fra affaldshåndteringsselskaber
og genbugsstationer. Gipsen raspes af papirdækket,
og herefter kan gipsen indgå i nye gipsplader,
og dermed sænke forbruget af jomfruelige materialer.

25

25 AFSVOVLET GIPS

Gyproc får i dag afsvovlet gips (DSG - De-Sulphured Gypsum)
fra flere kilder, herunder affaldsforbrændingsanlæg.
Den afsvovlede gips indgår i gipspladeproduktionen
og sænker forbruget af jomfruelige gips.
Gyproc aftog tidligere afsvovlet gips fra Asnæsværkets
røgrensning, men med værkets konvertering fra kul til
biomasse ophørte denne strøm. Den nye fraktion,
der stammer fra flere forskellige kilder,
blev første gang testet i 2021, og er i dag fuldt implementeret.

26

26 PAPIR

Dækpapir fra genbrugte gipsplader indeholder
en smule gips. Fraktionen bliver anvendt til
strøelse i landbruget. Efter brugen som strøelse
indgår det i kredsløbet igen, når det bruges som
gødning/kompost på markerne. Alternativt indgår
restfraktionen af papir i affaldsforbrænding
i forbindelse med fjernvarme.

 

27

27 HEMICELLULOSE

Ved forarbejdning af halm til anden-generations
bioethanol får man samtidig en fraktion af hemicellulose.
Hemicellulose er en blanding af komplekse kulhydrater,
som kan bruges i fødevareproduktion. Hos COMET har man
i samarbejde med Meliora Bio opbygget en produktionslinje,
der kan omdanne hemicellulosen til Arrabina præbiotika,
et fiber-kosttilskud der hjælper den naturlige tarmfunktion
til at fungere bedre. 

28

28 OPKONCENTRERET ORGANISK MATERIALE

Meliora Bio opkoncentrerer procesvand,
som indeholder organisk restmateriale
fra deres produktion. Materialet, som har
et højt energiindhold, sendes til
Kalundborg Bioenergi, hvor det organiske
materiale indgår i biogasproduktionen.  

29

29 ELPRODUKTION

Asnæsværket kan producere 25 MW på dampturbinerne.
Ved produktion af el opnås kraftvarme fordele,
i form af en billigere fjernvarme. Det sker ved
at fjernvarmen køler dampen efter det har været sendt
igennem turbinen. Effekten af dette forhold øger
virkningsgraden af turbinen.  

30

30 HEDTVAND

Inter Terminals modtager hedtvand (90C) fra Ørsted.
Hedtvand er konverteret damp. Vandet bliver brugt til
opvarmning af olietanke. Her opbevares olien midlertidig
i forbindelse med omlastning af skibe.

31

31 BRUGT SMØREOLIE

 

32

32 BUNDFRAKTION

33

33 STØTTEBRÆNDSEL

Gå på opdagelse i Kalundborg symbiose

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem sytten offentlige og private virksomheder i Kalundborg. Desuden arbejder vi tæt sammen med projekt Biopro. 
Sammen har vi siden 1972 udviklet verdens første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion.
Hovedprincippet er, at en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden, til gavn både for miljøet og økonomien. I et lokalt partnerskab kan vi dele og genbruge ressourcer, og på den måde både opnå besparelser og minimere affaldsmængden. 
Symbiosen skaber vækst i lokalsamfundet og understøtter den grønne omstilling.