Streams_WEB_EN_WONumbers_05
1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber der store grønne rør,

som transporterer damp fra Asnæsværket til flere virksomheder

i Kalundborg Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på

den industrielle symbiose og det mest synlige tegn på,

at symbiosevirksomheder er forbundne.

Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af damp,

som en del af elproduktionen. Med tiden er dampen til

Kalundborg Symbiosen blevet et hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen til

mange forskellige formål, blandt andet rengøring, sterilisering og destillation.

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber der store grønne rør,

som transporterer damp fra Asnæsværket til flere virksomheder

i Kalundborg Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på

den industrielle symbiose og det mest synlige tegn på,

at symbiosevirksomheder er forbundne.

Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af damp,

som en del af elproduktionen. Med tiden er dampen til

Kalundborg Symbiosen blevet et hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen til

mange forskellige formål, blandt andet rengøring, sterilisering og destillation. 

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber der store grønne rør,

som transporterer damp fra Asnæsværket til flere virksomheder

i Kalundborg Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på

den industrielle symbiose og det mest synlige tegn på,

at symbiosevirksomheder er forbundne.

Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af damp,

som en del af elproduktionen. Med tiden er dampen til

Kalundborg Symbiosen blevet et hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen til

mange forskellige formål, blandt andet rengøring, sterilisering og destillation. 

1

1 DAMP

Langs vejene i Kalundborgs industriområde løber der store grønne rør,

som transporterer damp fra Asnæsværket til flere virksomheder

i Kalundborg Symbiose. De grønne rør er blevet symbolet på

den industrielle symbiose og det mest synlige tegn på,

at symbiosevirksomheder er forbundne.

Tidligere havde Asnæsværket en overkapacitet af damp,

som en del af elproduktionen. Med tiden er dampen til

Kalundborg Symbiosen blevet et hovedprodukt og el et biprodukt.
Hos Novozymes og Novo Nordisk bruges dampen til

mange forskellige formål, blandt andet rengøring, sterilisering og destillation.

2

2 EL TIL ELNETTET

På Asnæsværket produceres grøn elektricitet, ved hjælp af
dampen som driver en turbine, der herefter generer
elektricitet til elnettet. Hos Novozymes producerer man
biogas af processpildevandet fra produktionen på både
Novozymes og Novo Nordisk, da procesvandet indeholder
mange næringsstoffer. Biogassen driver en stor motor
som leverer 11.000 MWh om året. Det svarer til forbruget i
cirka 2.500 danske hjem. Overskudsvarmen fra den store gasmotor
udnyttes i øvrigt lokalt på fabriksområdet til opvarmning.
Dermed fortrænges brugen af fossile brændsler til både el- og varmeproduktion.

2

2 EL TIL ELNETTET

På Asnæsværket produceres grøn elektricitet, ved hjælp af
dampen som driver en turbine, der herefter generer
elektricitet til elnettet. Hos Novozymes producerer man
biogas af processpildevandet fra produktionen på både
Novozymes og Novo Nordisk, da procesvandet indeholder
mange næringsstoffer. Biogassen driver en stor motor
som leverer 11.000 MWh om året. Det svarer til forbruget i
cirka 2.500 danske hjem. Overskudsvarmen fra den store gasmotor
udnyttes i øvrigt lokalt på fabriksområdet til opvarmning.
Dermed fortrænges brugen af fossile brændsler til både el- og varmeproduktion.

3

3 DAMP KONDENSAT

Damp kondensat opfanges fra produktionen hos Novo Nordisk
og Novozymes gennem dampfælder fra et højere til et lavere tryk.
Kondensatet indeholder både varme som kan omdannes til energi,
og vand der begge er værdifulde i processerne i produktionen.
Til visse formål er dampen der modtages fra Ørsted for varm,
derfor anvendes dampkondensat til at temperatur regulere
den overophedede damp. Således kommer temperaturen ned
på 200 grader og damptrykket sættes ned til 14 bar
(herefter omtalt som ”mættet damp”).
Den overskydende, varme kondensat, udnyttes ved at tage
varmen ud til opvarmning af centralvarme og varmt procesvand.
Det nu kolde kondensat anvendes i Novozymes til opblandinger af lud og syre,
og både Novo Nordisk og Novozymes anvender kondensatet som supplement
til overfladevand i køletårne, så der ”spares ” på forbruget af overfladevandet fra Tissø.

3

3 DAMP KONDENSAT

Damp kondensat opfanges fra produktionen hos Novo Nordisk
og Novozymes gennem dampfælder fra et højere til et lavere tryk.
Kondensatet indeholder både varme som kan omdannes til energi,
og vand der begge er værdifulde i processerne i produktionen.
Til visse formål er dampen der modtages fra Ørsted for varm,
derfor anvendes dampkondensat til at temperatur regulere
den overophedede damp. Således kommer temperaturen ned
på 200 grader og damptrykket sættes ned til 14 bar
(herefter omtalt som ”mættet damp”).
Den overskydende, varme kondensat, udnyttes ved at tage
varmen ud til opvarmning af centralvarme og varmt procesvand.
Det nu kolde kondensat anvendes i Novozymes til opblandinger af lud og syre,
og både Novo Nordisk og Novozymes anvender kondensatet som supplement
til overfladevand i køletårne, så der ”spares ” på forbruget af overfladevandet fra Tissø.

3

3 DAMP KONDENSAT

Damp kondensat opfanges fra produktionen hos Novo Nordisk
og Novozymes gennem dampfælder fra et højere til et lavere tryk.
Kondensatet indeholder både varme som kan omdannes til energi,
og vand der begge er værdifulde i processerne i produktionen.
Til visse formål er dampen der modtages fra Ørsted for varm,
derfor anvendes dampkondensat til at temperatur regulere
den overophedede damp. Således kommer temperaturen ned
på 200 grader og damptrykket sættes ned til 14 bar
(herefter omtalt som ”mættet damp”).
Den overskydende, varme kondensat, udnyttes ved at tage
varmen ud til opvarmning af centralvarme og varmt procesvand.
Det nu kolde kondensat anvendes i Novozymes til opblandinger af lud og syre,
og både Novo Nordisk og Novozymes anvender kondensatet som supplement
til overfladevand i køletårne, så der ”spares ” på forbruget af overfladevandet fra Tissø. 

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

4

4 FJERNVARME

På Asnæsværket, bliver der produceret fjernvarme
hvoraf elproduktionen er et biprodukt. Der produceres fjernvarme
til byen og dens industri svarende til opvarmning af 24.000 husstande.
Fjernvarmen leveres til Kalundborg Forsyning, der distribuerer den til
borgere og virksomheder i lokalområdet. Kalundborg Forsynings varmepumpe
sørger for at forsyne byens borgere med yderligere varme
i de koldeste måneder, og når elpriserne er lave.
Virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes udnytter selv dele af
den overskudsvarme, der opstår i deres egen produktion.
Udnyttelsen af overskudsvarmen sker lokalt på fabriksområdet og betyder,
at der bruges færre ressourcer til at producere varme.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

5

5 BIOMETAN

På Kalundborg Bioenergi anvendes restprodukter
fra insulin- og enzymproduktionen ved Novo Nordisk
og Novozymes, der opgraderes efterfølgende til biometan
som har en naturgaskvalitet. Biometanen sendes derefter
via naturgasnettet til Kalundborg Refinery og videre ud
til forbrugerne.
Kalundborg Bioenergi producerer både til det
lokale naturgasnet (4 bar) og til det nationale naturgasnet
(19 bar). Gennem opgraderingen fjernes svovlbrinte og
kuldioxid mens svovl fra svovlbrinten føres tilbage til den
afgassede rest-biomasse som en berigelse af
biogasanlæggets gødningsprodukter.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

 

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen. Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet, så det lever op til myndighedernes krav til den enkelte virksomhed. Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over 30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

6

6 SPILDEVAND

Det er Kalundborg Forsyning der står for den endelige
rensning af spildevandet fra virksomhederne i Kalundborg Symbiosen.
Men inden da har flere af virksomhederne selv forbehandlet vandet,
så det lever op til myndighedernes krav.
Nogle typer spildevand løber i separate rør, så rensningen
kan ske optimalt og med mindst muligt energiforbrug.
Det rensede spildevand fra Forsyningen ledes herefter
igennem en varmeveksler ved varme-pumpen, der kan
producere ca. 80.000 MWh om året, og kan dække over
30 % af Kalundborg Forsynings årlige køb af fjernvarme.

7

7 RENSET SPILDEVAND

På Novozymes rensnings- og biogasanlæg sker
den første del af rensningen af processpildevandet fra produktionen
hos både Novozymes og Novo Nordisk. Derefter ledes vandet til
den endelige rensning hos Kalundborg Forsyning.
Begge processer hjælpes kraftigt på vej af, at spildevand
fra Novozymes og Novo Nordisk altid er omkring 35 grader varmt.
Det betyder, at mikroorganismerne der renser vandet, gør det hurtigere,
mere effektivt og med et mindre energiforbrug.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

8

8 OVERFLADEVAND

Kalundborg Symbiosen benytter årligt 3,5 - 4 millioner
kubikmeter overfladevand fra Tissø i stedet for drikkevand
fra grundvandsreservoirerne.
Overfladevandet pumpes i en 13 kilometer lang ledning fra Tissø
til Kalundborg Forsyning, hvor vandet distribueres til virksomhederne.
Overfladevandet anvendes til køling i produktionen og til procesvand
af drikkevandskvalitet i industrien.

9

9 BRUGT KØLEVAND

Brugt kølevand kommer fra Kalundborg Refinery
og er oprindeligt overfladevand fra Tissø,
der har været anvendt til køling i et lukket rørsystem
på raffinaderiet. Vandet sendes til Ørsted, som udnytter det
i sin dampproduktion på Asnæsværket.
Det brugte kølevand har en højere temperatur
end overfladevand fra Tissø, så derfor skal der bruges mindre energi,
når vandet varmes op og bliver til damp.

10

10 SPÆDEVAND

Når Ørsted producerer el, så drives generatorerne
af dampturbiner, der kræver, at dampen herinde er lavet
af deioniseret vand (spædevand), hvor alle mineraler
og salte er fjernet for ikke at nedbryde de interne dele
i dampturbiner og dampkedler samt varmerørene.
Ørsted leverer også deioniseret vand til Kalundborg Refinery’s
egen produktion af damp, som er baseret på spildvarmen fra raffinaderiet.

10

10 SPÆDEVAND

Når Ørsted producerer el, så drives generatorerne
af dampturbiner, der kræver, at dampen herinde er lavet
af deioniseret vand (spædevand), hvor alle mineraler
og salte er fjernet for ikke at nedbryde de interne dele
i dampturbiner og dampkedler samt varmerørene.
Ørsted leverer også deioniseret vand til Kalundborg Refinery’s
egen produktion af damp, som er baseret på spildvarmen fra raffinaderiet.

11

11 RENSET OVERFLADEVAND

Ud af de mere end 3,5 millioner kubikmeter overfladevand, der indvindes fra Tissø og bruges i Kalundborg Symbiosen, bliver over 1.5 millioner kubikmeter renset til drikkevandskvalitet. Det ender alt sammen hos Novozymes, hvor det rensede overfladevand benyttes direkte i Novozymes' produktion af industrielle enzymer. Det sparer drikkevandet og skåner grundvandsreserverne.

11

11 RENSET OVERFLADEVAND

Ud af de mere end 3,5 millioner kubikmeter overfladevand, der indvindes fra Tissø og bruges i Kalundborg Symbiosen, bliver over 1.5 millioner kubikmeter renset til drikkevandskvalitet. Det ender alt sammen hos Novozymes, hvor det rensede overfladevand benyttes direkte i Novozymes' produktion af industrielle enzymer. Det sparer drikkevandet og skåner grundvandsreserverne.

12

12 RØGGAS KONDENSAT

På Asnæsværket frigives der vand, når der fyres med flis i ASV6. Asnæsværket kan ikke selv anvende de ca. 65 millioner liter røggaskondensat, men det kan de hos nabovirksomheden, Kalundborg Refinery. Når kondensatet er blevet behandlet, i osmose- og ionbytningsanlæg, bliver det rene vand ledet i rør videre til raffinaderiet. Her kan det rensede vand bruges som kedelvand, der kan dække ca. 1/3 af behovet hos Kalundborg Refinery. Uden aftalen, ville raffinaderiet være nødt til at bruge overfladevand fra Tissø og selv forarbejde det til den nødvendige kvalitet.

13

13 AFFALD

ARGO modtager forskellige fraktioner af affald fra alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune, herunder Kalundborg Forsyning. Det genanvendelige affald sorteres i fraktioner og afsættes efterfølgende til genanvendelsesindustrien. Restaffaldet energiudnyttes til el- og varmeproduktion på Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO).

13

13 AFFALD

ARGO modtager forskellige fraktioner af affald fra alle borgere og virksomheder i Kalundborg Kommune, herunder Kalundborg Forsyning. Det genanvendelige affald sorteres i fraktioner og afsættes efterfølgende til genanvendelsesindustrien. Restaffaldet energiudnyttes til el- og varmeproduktion på Roskilde Kraftvarmeværk (ARGO).

14

14 SVOVL

Kalundborg Refinery fjerner svovlen fra olien og omdanner svovlen til gødningsstoffet ammoniumthiosulfat (ATS), der booster væksten hos planter. Svovlen er blevet til en værdifuld ressource, der sælges til en af de store gødningsproducenter i Danmark.
ATS er et flydende gødningsstof, der gør det lettere for landmænd at dosere mængden og dermed gøde mere effektiv. ATS bevirker, at planterne bedre kan optage svovlen og andre næringsstoffer, og at der fordamper mindre kvælstof.

15

15 GÆRFLØDE

Novo Nordisk fremstiller aktive farmaceutiske
ingredienser ved en gæringsproces, hvor gærceller
vokser af blandt andet sukkerstoffer og vitaminer.
Når gæringsprocessen er slut, og de aktive
farmaceutiske ingrediens er skilt fra, har Novo
Nordisk en næringsrig blanding kaldet gærfløde.
Gærfløden sendes til behandling i biogasanlægget
hos Kalundborg Bioenergi. Gennem forgasning og efter
opgradering af den producerede biogas bliver gærfløden
nyttiggjort som biomethan og gødningsprodukter.

16

16 SAND

Kalundborg Forsyning renser alt spildevand fra boliger og virksomheder og opsamler en del sand fra spildevandet i sine sandfang. Sandet består af forskellige størrelser småsten og grus og er fortrinligt som fyld ved gravearbejder. Al sand, der bruges til det formål, bliver vasket og kontrolleret, så det opfylder kravene til at kunne genanvendes som fyld.

17

17 SLAM

Når Kalundborg Forsyning renser spildevandet fra husholdninger og virksomheder er et af restprodukterne slam. En del af slammet leveres til landmænd, som bruger det som gødning, da slammet indeholder en mængde næringsstoffer. Inden slammet forlader Kalundborg Forsynings centrale renseanlæg kontrolleres det, så det må spredes på egnede typer landbrugsjord.

18

18 NOVOGRO

NovoGro er på den ene side en affaldsstrøm fra Novo Nordisk og Novozymes, men på den anden side også både en kilde til energi samt en højt værdsat gødning. I første omgang produceres biogas (methan) ved udrådning af Novogro hos Kalundborg Bioenergi. Denne biogas oparbejdes og lægges ud på naturgasnettet. Det tilbageværende produkt er høj i næringsstofferne kvælstof (N), fosfor (P) og Kalium (K) som netop er vigtige bestanddele af gødning.

19

19 ÆTANOLAFFALD

Ætanol indgår i visse dele af processen, når Novo Nordisk producerer insulin. En stor del af ethanolen kan regenereres. Den del af de ætanolholdige rester, som ikke kan regenereres, sendes til Kalundborg Bioenergi. Her omdannes ætanolresterne til biogas som herefter opgraderes til biometan. En mindre del af ætanolaffaldet sendes også på forespørgsel til Novozymes biogasanlæg.

19

19 ÆTANOLAFFALD

Ætanol indgår i visse dele af processen, når Novo Nordisk producerer insulin. En stor del af ethanolen kan regenereres. Den del af de ætanolholdige rester, som ikke kan regenereres, sendes til Kalundborg Bioenergi. Her omdannes ætanolresterne til biogas som herefter opgraderes til biometan. En mindre del af ætanolaffaldet sendes også på forespørgsel til Novozymes biogasanlæg.

19

19 ÆTANOLAFFALD

Ætanol indgår i visse dele af processen, når Novo Nordisk producerer insulin. En stor del af ethanolen kan regenereres. Den del af de ætanolholdige rester, som ikke kan regenereres, sendes til Kalundborg Bioenergi. Her omdannes ætanolresterne til biogas som herefter opgraderes til biometan. En mindre del af ætanolaffaldet sendes også på forespørgsel til Novozymes biogasanlæg.

20

20 BIOMASSE

Novozymes fremstiller enzymer ved en gæringsproces, baseret på råvare fra landbruget, eksempelvis sukker, stivelse og protein. Når gæringsprocessen er slut og enzymerne er skilt fra, står Novozymes tilbage med en næringsrig biomasse som Kalundborg Bioenergi omdanner til biogas og gødning.

21

21 GØDNING

Bioforgasset biomasse fra Novozymes og
Novo Nordisk udgør sammen med regenereret
svovl, ingredienserne i forskellige gødnings-
produkter der er specielt egnet til landbruget.

22

22 INDUSTRIEL GENANVENDELSE

Mange eksterne virksomheder er aftagere af affald fra Genbrugspladsen (ARGO) og som borgerne er gode til at sortere ud i veldefinerede fraktioner. Det er f.eks. plastik, ROCKWOOL isolering, flamingo, glas, pap, papir og rent træ. Heraf sorteres de forskellige materialer og meget af det kan genanvendes igen - til nyt plastic, ny ROCKWOOL isolering, ny flamingo, nye glas, nyt pap og papir. Rent træ kan fx blive til spånplader.

23

23 DIREKTE GENBRUG

En del af borgernes affald, som er velholdte og funktionsdygtige materialer, bliver afhentet af forskellige organisationer og foreninger som fx Røde Kors, Ørslev idrætsforening, Gensalg, Løves forsamlingshus og Spildlopperne i Kalundborg. Herefter sælger aftagerne materialerne, og donerer indtægten til velgørende formål. Borgerne lokalt i Kalundborg har mulighed for at afhente kompost hele året på Kalundborg Genbrugsplads (ARGO).

24

24 GENBRUG AF GIPS Gyproc får gipsaffald fra affaldshåndteringsselskaber og genbugsstationer. Gipsen raspes af papirdækket, og herefter kan gipsen indgå i nye gipsplader, og dermed sænke forbruget af jomfruelige materialer.

24

24 GENBRUG AF GIPS

Gyproc får gipsaffald fra affaldshåndteringsselskaber og genbrugsstationer. Gipsen raspes af papirdækket, og herefter kan gipsen indgå i nye gipsplader, og dermed sænke forbruget af jomfruelige materialer.

 

25

25 AFSVOVLET GIPS

Gyproc får i dag afsvovlet gips (DSG - de-sulphured Gypsum) fra flere kilder, herunder affaldsforbrændingsanlæg. Den afsvovlede gips indgår i gipspladeproduktionen og sænker forbruget af jomfruelige gips.  Gyproc aftog tidligere afsvovlet gips fra Asnæsværkets røgrensning, men med værkets konvertering fra kul til biomasse ophørte denne strøm. Den nye fraktion, der stammer fra flere forskellige kilder, blev første gang testet i 2021, og er i dag fuldt implementeret.

 

26

26 PAPIR

Dækpapir fra genbrugte gipsplader indeholder en smule gips. Fraktionen bliver anvendt til strøelse i landbruget. Efter brugen som strøelse indgår det i kredsløbet igen, når det bruges som gødning/kompost på markerne. Alternativt indgår restfraktionen af papir i affaldsforbrænding i forbindelse med fjernvarme.

 

27

27 HEMICELLULOSE

Ved forarbejdning af halm til anden-generations bioethanol får man samtidig en fraktion af hemicellulose. Hemicellulose er en blanding af komplekse kulhydrater, som kan bruges i fødevareproduktion. Hos COMET har man i samarbejde med Meliora Bio opbygget en produktionslinje, der kan omdanne hemicellulosen til Arrabina præbiotika, et fiber-kosttilskud der hjælper den naturlige tarmfunktion til at fungere bedre. 

 

28

28 OPKONCENTRERET ORGANISK MATERIALE

Meliora Bio opkoncentrerer procesvand, som indeholder organisk restmateriale fra deres produktion. Materialet, som har et højt energiindhold, sendes til Kalundborg Bioenergi, hvor det organiske materiale indgår i biogasproduktionen.  

 

29

29 ELPRODUKTION

Asnæsværket kan producere 25 MW på dampturbinerne. Ved produktion af el opnås kraftvarme fordele, i form af en billigere fjernvarme. Det sker ved at fjernvarmen køler dampen efter det har været sendt igennem turbinen. Effekten af dette forhold øger virkningsgraden af turbinen.

 

30

30 HEDTVAND

Inter Terminals modtager hedtvand (90C) fra Ørsted. Hedtvand er konverteret damp. Vandet bliver brugt til opvarmning af olietanke. Her opbevares olien midlertidig i forbindelse med omlastning af skibe.

31

31 BRUGT SMØREOLIE

32

32 BUNDFRAKTION

33

33 STØTTEBRÆNDSEL